english version  
Mediton - Oficyna Wydawnicza
Strona główna Czasopisma Książki Konferencje i zjazdy Aktualności Mediton Kontakt  
   Czasopisma
wersja do druku
   Alergia Astma Immunologia - archiwum  

Alergia Astma Immunologia
     Archiwum
     Redakcja
     Rada programowa
     Informacje dla autorów i recenzentów
     Prenumerata
Otorynolarygnologia
Przegląd Alergologiczny Szukaj w artykułach:
  Oficjalny organ Polskiego Towarzystwa Alergologicznego
tom 7. nr 2. czerwiec 2002  
 SPIS TREŚCI

 Artykuły oryginalne
Przewodnictwo kanałów potasowych u chorych na astmę oskrzelową w spoczynku oraz pod wpływem stymulacji b-adrenergicznej i teofiliny
Antonina Gawlik, Maryla Krasnowska, Andrzej Teisseyre*, Wacław Kopeć**, Sławomir Zmonarski**

Klinika Chorób Wewnętrznych i Alergologii, ul. Traugutta 57/59, 50-417 Wrocław
*Katedra i Zakład Biofizyki AM, ul. Chałubińskiego 10, 50-417 Wrocław
**Katedra i Klinika Nefrologii AM, ul. Traugutta 57/59, 50-417 WrocławPrzesłanki: Kanały jonowe, jako jedna ze struktur białkowych umożliwiających ruch jonów w poprzek błony, stanowią ważne ogniwo systemów sygnalizacyjnych komórki. Obecne w błonie komórkowej limfocyta T kanały potasowe napięciowo-zależne Kv1.3 biorą udział w procesach fizjologicznych komórki. Miarą ich aktywności jest przewodnictwo potasowe (gK) ulegające modyfikacji pod wpływem różnych czynników, np. chorób.
Cel i metody: W pracy oceniano całkowite przewodnictwo potasowe limfocytów T przy zastosowaniu techniki „patch-clamp” w konfiguracji „whole-cell”. Badania przeprowadzone zostały w grupach zdrowych (42 osoby) i chorych na astmę oskrzelową (72 osoby).
Wyniki: Wartości przewodnictwa potasowego osób chorych na astmę oskrzelową nie różniły się w sposób istotny statystycznie od tych, otrzymanych w grupie osób zdrowych. W doświadczeniu badano modulację aktywności kanałów Kv1.3 limfocytów T w toku pobudzenia receptora b-adrenergicznego (izoprenalina), jak również pod wpływem wprowadzonej do wnętrza komórki teofiliny.
Wnioski: Stwierdziliśmy, że w obu przypadkach wartości gK nie różnią się istotnie statystycznie od tych, uzyskanych w kontroli.
Alergia Astma Immunologia, 2002, 8(2), 115-119


słowa kluczowe: astma, kanały potasowe, przewodnictwo, asthma, potassium channels, conductivity

strony: od 115 do 119szacunkowy czas pobierania pliku (146 kB)
rodzaj łącza:561282565121024[kbps]
czas ściągania:3010632[sek.]


Abyś mógł oglądać dokumenty w formacie PDF musisz mieć zainstalowany program Adobe Acrobat Reader. Program ten można pobrać stąd.


Strona główna | Czasopisma | Książki | Konferencje i zjazdy | Aktualności | Mediton | Kontakt

Copyright © 1996-2021 Oficyna Wydawnicza MEDITON | Wszelkie prawa zastrzeżone.