english version  
Mediton - Oficyna Wydawnicza
Strona główna Czasopisma Książki Konferencje i zjazdy Aktualności Mediton Kontakt  
   Czasopisma
wersja do druku
   Alergia Astma Immunologia - archiwum  

Alergia Astma Immunologia
     Archiwum
     Redakcja
     Rada programowa
     Informacje dla autorów i recenzentów
     Prenumerata
Otorynolarygnologia
Przegląd Alergologiczny Szukaj w artykułach:
  Oficjalny organ Polskiego Towarzystwa Alergologicznego
tom 6. nr 2. czerwiec 2001  
 SPIS TREŚCI

 Artykuły oryginalne
Leukotrieny cysteinylowe w moczu u chorych na astmę oskrzelową i przewlekłą obturacyjną chorobę płuc
M. Justyna Mierzejewska-Zawisza, Karina Jahnz-Różyk, Tadeusz Płusa

Leukotrieny są związkami powstającymi z kwasu arachidonowego i wytwarzanymi przez różne komórki procesu zapalnego. Ich biologiczny efekt współtworzy kliniczny obraz obturacyjnych chorób płuc. Celem pracy było wykazanie różnic w stężeniu wydalanych w moczu leukotrienów u chorych na astmę oskrzelową, przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (POChP), a także potwierdzenie związku między ich stężeniem a spirometrycznymi wskaźnikami obturacji dróg oddechowych.
W badaniu uczestniczyło 48 osób: po 16 chorych na astmę oskrzelową i przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (średnia wieku w każdej z grup odpowiednio 30,6ą11,1 oraz 64,2ą8,5 lat) i 16 osób zdrowych (średnia wieku 35,5ą10,6 lat). Badania czynnościowe oddychania wykonywano spirometrem firmy Jaeger (Niemcy). Stężenie leukotrienów cysteinylowych w moczu oznaczano testem ELISA produkowanym przez Cayman Chemical Company (USA), a uzyskane wyniki przeliczono na 1mg kreatyniny. W analizie statystycznej wyników zastosowano program STATISTICA 5,0.
Wykazano znamienne statystycznie różnice wydalania leukotrienów pomiędzy grupą chorych na astmę oskrzelową i grupą kontrolną (p=0,012) oraz pomiędzy grupą chorych na POCHP i grupą kontrolną (p=0,0002). Analiza testem Pearsona wykazała ujemną korelację pomiędzy wydalaniem leukotrienów w moczu a FEV1 u chorych na POChP (r = -0,7).
Uzyskane wyniki wskazują na udział leukotrienów cysteinylowych w procesie zapalnym astmy i przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc oraz na potencjalną rolę leków antyleukotrienowych w terapii także tej drugiej (co wymaga potwierdzenia dalszymi badaniami).
Alergia Astma Immunologia, 2001, 6(2), 101-104słowa kluczowe: leukotrieny cysteinylowe, obturacja oskrzeli, POChP, astma oskrzelowa, palenie papierosów, cysteinyl-leukotrienes, bronchoconstriction, COPD, asthma, smoking

strony: od 101 do 104szacunkowy czas pobierania pliku (91 kB)
rodzaj łącza:561282565121024[kbps]
czas ściągania:197422[sek.]


Abyś mógł oglądać dokumenty w formacie PDF musisz mieć zainstalowany program Adobe Acrobat Reader. Program ten można pobrać stąd.


Strona główna | Czasopisma | Książki | Konferencje i zjazdy | Aktualności | Mediton | Kontakt

Copyright © 1996-2021 Oficyna Wydawnicza MEDITON | Wszelkie prawa zastrzeżone.