english version  
Mediton - Oficyna Wydawnicza
Strona główna Czasopisma Książki Konferencje i zjazdy Aktualności Mediton Kontakt  
   Czasopisma
wersja do druku
   Alergia Astma Immunologia - archiwum  

Alergia Astma Immunologia
     Archiwum
     Redakcja
     Rada programowa
     Informacje dla autorów i recenzentów
     Prenumerata
Otorynolarygnologia
Przegląd Alergologiczny Szukaj w artykułach:
  Oficjalny organ Polskiego Towarzystwa Alergologicznego
tom 6. nr 2. czerwiec 2001  
 SPIS TREŚCI

 Artykuły oryginalne
Wpływ budezonidu na wybrane parametry metabolizmu kostnego u dzieci chorych na astmę oskrzelową
Alina Puchnarewicz, Jolanta Tobolczyk, Marek Szczepański 2 , Danuta Rutkowska-Rogacz, Jerzy Hofman

Celem pracy była ocena wpływu wziewnego budezonidu na wybrane wskaźniki metabolizmu kostnego, w tym C-końcowego propeptydu kolagenu typu I (P1CP), C-końcowego telopeptydu kolagenu typu I (1CTP) i osteokalcyny (OC). Badania przeprowadzono u 25 dzieci w wieku 4-17 lat (średnia wieku 11,2 lat) leczonych wziewnym budezonidem z powodu atopowej astmy oskrzelowej o przebiegu umiarkowanym. Pacjenci otrzymywali lek w dawce 1200 ľg/dobę przez 2 tygodnie, następnie 800 ľg/dobę przez 10 tygodni i 400 ľg/dobę przez kolejne 3 miesiące. Stężenie P1CP i 1CTP oznaczano metodą radioimmunologiczną (RIA,Orion Diagnostica, Finlandia). Osteokalcynę oznaczano metodą radioimmunologiczną (Cis, Gif sur Yvette, Francja). Krew do badań diagnostycznych pobierano po 3 i 6 miesiącach leczenia.
Stwierdzono statystycznie znamienne obniżanie się stężenia OC (136,7ą61,4ľg/L) i P1CP (459,4ą161,5ľg/L) po 3 miesiącach leczenia w porównaniu do grupy kontrolnej (odpowiednio: 150,8ą49,1ľg/L, 497,2ą123,0ľg/L). Stężenie osteokalcyny obniżało się statystycznie znamiennie (p< 0,001) po 6 miesiącach leczenia w porównaniu z okresem po 3 miesiącach leczenia. Nie stwierdzono istotnych statystycznie różnic między średnimi stężeniami 1CTP po 3 i 6 miesiącach leczenia.
Obniżenie stężenia P1CP i OC sugeruje zahamowanie procesów kościotworzenia w czasie kortykosteroidoterapii wziewnej.
Alergia Astma Immunologia, 2001, 6(2), 95-99słowa kluczowe: astma, budezonid, metabolizm kostny, dzieci, asthma, budesonide, bone metabolism, children

strony: od 95 do 99szacunkowy czas pobierania pliku (79 kB)
rodzaj łącza:561282565121024[kbps]
czas ściągania:176322[sek.]


Abyś mógł oglądać dokumenty w formacie PDF musisz mieć zainstalowany program Adobe Acrobat Reader. Program ten można pobrać stąd.


Strona główna | Czasopisma | Książki | Konferencje i zjazdy | Aktualności | Mediton | Kontakt

Copyright © 1996-2021 Oficyna Wydawnicza MEDITON | Wszelkie prawa zastrzeżone.