english version  
Mediton - Oficyna Wydawnicza
Strona główna Czasopisma Książki Konferencje i zjazdy Aktualności Mediton Kontakt  
   Czasopisma
wersja do druku
   Alergia Astma Immunologia - archiwum  

Alergia Astma Immunologia
     Archiwum
     Redakcja
     Rada programowa
     Informacje dla autorów i recenzentów
     Prenumerata
Otorynolarygnologia
Przegląd Alergologiczny Szukaj w artykułach:
  Oficjalny organ Polskiego Towarzystwa Alergologicznego
tom 6. nr 1. marzec 2001  
 SPIS TREŚCI

 Artykuły oryginalne
Związek polimorfizmu genów HLA-DRB1 z występowaniem i wykładnikami ciężkości przebiegu reumatoidalnego zapalenia stawów
Marek L. Kowalski, Joanna Hilt, Joanna Stańczyk, Maciej Borowiec, Grzegorz Woszczek

Chociaż tradycyjnie antygeny HLA-DR4 i DR1 są kojarzone ze zwiększoną podatnością na zachorowanie na RZS, to szereg danych wskazuje na to, że mogą one być związane z ciężkością przebiegu choroby.
Celem pracy była ocena związku między częstością występowania alleli HLA-DRB1 a klinicznymi i laboratoryjnymi wykładnikami reumatoidalnego procesu chorobowego w grupie pacjentów z RZS pozostających pod opieką poradni przyklinicznej. Badaniem objęto 76 chorych z RZS, których scharakteryzowano pod względem cech klinicznych, radiologicznych oraz immunologicznych. Typowanie alleli HLA-DRB1 przeprowadzono metodą molekularną (Dynal RELI SSO HLA-DRB). W grupie chorych częstość występowania alleli DRB1*04 jest statystycznie istotnie wyższa (47,4%) niż w grupie kontrolnej populacyjnej (25%) (WR=2,7; pC=0,01). W grupie chorych z rodzinnym występowaniem RZS, z obecnością czynnika reumatoidalnego i pierwotnie przewlekłym początkiem choroby allele DRB1*04 występowały znamiennie statystycznie częściej niż w grupie chorych bez rodzinnego występowania RZS, z seronegatywnym przebiegiem oraz ostrym początkiem choroby. Allele DRB1*04 występowały częściej u chorych z nasiloną destrukcją stawów (wyrażoną Wskaźnikiem Dynamiki Choroby WDC/Rł1). Nie zaobserwowaliśmy różnic częstości występowania alleli HLA-DRB1*01 pomiędzy grupą chorych i grupą kontrolną. Nie stwierdzono związku między występowaniem HLA-DRB1*01 a wybranymi cechami klinicznymi RZS.
Badania nasze potwierdzają istnienie związku alleli HLA-DRB1*04 ze zwiększoną predyspozycją do zachorowania na RZS oraz z pewnymi cechami przebiegu klinicznego procesu chorobowego.
Alergia Astma Immunologia, 2001, 6(1), 51-56


słowa kluczowe: reumatoidalne zapalenie stawów, genetyka, allele HLA-DR, rheumatoid arthritis, genetics, HLA-DR alleles

strony: od 51 do 56szacunkowy czas pobierania pliku (89 kB)
rodzaj łącza:561282565121024[kbps]
czas ściągania:197422[sek.]


Abyś mógł oglądać dokumenty w formacie PDF musisz mieć zainstalowany program Adobe Acrobat Reader. Program ten można pobrać stąd.


Strona główna | Czasopisma | Książki | Konferencje i zjazdy | Aktualności | Mediton | Kontakt

Copyright © 1996-2021 Oficyna Wydawnicza MEDITON | Wszelkie prawa zastrzeżone.