english version  
Mediton - Oficyna Wydawnicza
Strona główna Czasopisma Książki Konferencje i zjazdy Aktualności Mediton Kontakt  
   Czasopisma
wersja do druku
   Alergia Astma Immunologia - archiwum  

Alergia Astma Immunologia
     Archiwum
     Redakcja
     Rada programowa
     Informacje dla autorów i recenzentów
     Prenumerata
Otorynolarygnologia
Przegląd Alergologiczny Szukaj w artykułach:
  Oficjalny organ Polskiego Towarzystwa Alergologicznego
tom 6. nr 1. marzec 2001  
 SPIS TREŚCI

 Artykuły oryginalne
Subpopulacje limfocytów krwi obwodowej u chorych na pyłkowicę poddanych immunoterapii swoistej
Anna Maria Rogalewska, Anna Stasiak-Barmuta

Celem pracy była ocena wzajemnych zależności pomiędzy efektami klinicznymi immunoterapii swoistej (SIT) a zachowaniem się subpopulacji limfocytów krwi obwodowej u pacjentów chorych na pyłkowicę. Badania przeprowadzono w trzech grupach pacjentów - nie odczulanych (n=17), odczulanych z efektem klinicznym dobrym lub bardzo dobrym (12 pacjentów po 3-letnim i 5-pacjentów po rocznym kursie odczulania)) oraz odczulanych z efektem klinicznym miernym lub brakiem poprawy (n=8). Wszystkie badania przeprowadzano w sezonie nasilonej ekspozycji alergenowej (czerwiec/lipiec). W ocenie fluorocytometrycznej analizowano wartości odsetkowe komórek CD3+, CD4+, CD8+, CD19+, NK oraz proporcji T/B i Th/Ts. W przeprowadzonej ocenie w grupie pacjentów odczulanych przez 1 sezon w odniesieniu do grupy pacjentów nie odczulanych stwierdzono znamiennie niższą wartość odsetka komórek CD3+ (63,5ą6,2 vs. 69,3ą5,8%; p<0,05), niższą wartość odsetka komórek CD4+ (33,9ą7,1 vs. 39,5ą8,6%; p<0,09) oraz znamiennie wyższą wartość odsetka komórek NK (19,8ą6,4 vs. 11,7ą5,1%; p<0,002). W grupie pacjentów odczulanych przez 3 lata z dobrą odpowiedzią na immunoterapię w odniesieniu do pacjentów nie odczulanych stwierdzono znamiennie wyższą wartość odsetka komórek NK (18,8ą6,9 vs. 11,7ą5,1; p<0,002). Cechą wyróżniającą grupę pacjentów odczulanych przez 3 lata z wątpliwym efektem klinicznym była wartość odsetka komórek CD8+ i NK - najniższa spośród ocenianych.
W świetle uzyskanych wyników wydaje się, iż dobry efekt kliniczny stosowanej immunoterapii swoistej może być wynikiem kumulacji wpływów komórek o przewadze czynności supresorowo/cytotoksycznej tj. CD8 i NK. O pomyślnym przebiegu immunoterapii swoistej może decydować odpowiedź immunologiczna w pierwszym sezonie pylenia po jednym kursie odczulania.
Alergia Astma Immunologia, 2001, 6(1), 33-38


słowa kluczowe: subpopulacje limfocytów, pyłkowica, immunoterapia swoista, lymphocyte subsets, pollinosis, specific immunotherapy

strony: od 33 do 38szacunkowy czas pobierania pliku (108 kB)
rodzaj łącza:561282565121024[kbps]
czas ściągania:238432[sek.]


Abyś mógł oglądać dokumenty w formacie PDF musisz mieć zainstalowany program Adobe Acrobat Reader. Program ten można pobrać stąd.


Strona główna | Czasopisma | Książki | Konferencje i zjazdy | Aktualności | Mediton | Kontakt

Copyright © 1996-2021 Oficyna Wydawnicza MEDITON | Wszelkie prawa zastrzeżone.