english version  
Mediton - Oficyna Wydawnicza
Strona główna Czasopisma Książki Konferencje i zjazdy Aktualności Mediton Kontakt  
   Czasopisma
wersja do druku
   Alergia Astma Immunologia - archiwum  

Alergia Astma Immunologia
     Archiwum
     Redakcja
     Rada programowa
     Informacje dla autorów i recenzentów
     Prenumerata
Otorynolarygnologia
Przegląd Alergologiczny Szukaj w artykułach:
  Oficjalny organ Polskiego Towarzystwa Alergologicznego
tom 6. nr 1. marzec 2001  
 SPIS TREŚCI

 Diagnostyka i leczenie alergii
Mechanizmy immunoterapii swoistej
M. Jutel, J. Małolepszy

W ostatnich latach dokonał się znaczny postęp w wyjaśnieniu mechanizmów swoistej immunoterapii. Stwierdzono, że może ona wpływać na swoistą odpowiedź immunologiczną u osób uczulonych w sposób, który przywraca jej prawidłowe funkcjonowanie. Podstawową rolę w wytwarzaniu klinicznej tolerancji alergenów odgrywa modulacja funkcji swoistych alergenowo limfocytów T. Zmiana funkcjonalnego fenotypu swoistych limfocytów T, z dominującego typu Th2 w kierunku Th1, następuje poprzez indukowaną IL-10 anergię komórek z następową reaktywacją pod wpływem cytokin obecnych w mikrośrodowisku komórkowym. Ponadto stosowane wysokie dawki alergenu mogą prowadzić do supresji swoistych limfocytów Th2 i dominacji komórek typu Th1. Ponieważ wydzielane przez poszczególne populacje limfocytów cytokiny odgrywają podstawową rolę w regulacji syntezy immunoglobulin oraz aktywacji komórek efektorowych, immunoterapia może na tej drodze hamować zarówno humoralny, jak i komórkowy komponent zapalenia alergicznego.
Alergia Astma Immunologia, 2001, 6(1), 7-11


słowa kluczowe: immunoterapia swoista, mechanizmy, limfocyty Th1 i Th2, cytokiny, immunoglobuliny, skuteczność kliniczna, specific immunotherapy, lymphocytes Th1 and Th2, cytokines, immunoglobulins, clinical effectiveness

strony: od 7 do 16szacunkowy czas pobierania pliku (67 kB)
rodzaj łącza:561282565121024[kbps]
czas ściągania:145322[sek.]


Abyś mógł oglądać dokumenty w formacie PDF musisz mieć zainstalowany program Adobe Acrobat Reader. Program ten można pobrać stąd.


Strona główna | Czasopisma | Książki | Konferencje i zjazdy | Aktualności | Mediton | Kontakt

Copyright © 1996-2021 Oficyna Wydawnicza MEDITON | Wszelkie prawa zastrzeżone.