english version  
Mediton - Oficyna Wydawnicza
Strona główna Czasopisma Książki Konferencje i zjazdy Aktualności Mediton Kontakt  
   Czasopisma
wersja do druku
   Alergia Astma Immunologia - archiwum  

Alergia Astma Immunologia
     Archiwum
     Redakcja
     Rada programowa
     Informacje dla autorów i recenzentów
     Prenumerata
Otorynolarygnologia
Przegląd Alergologiczny Szukaj w artykułach:
  Oficjalny organ Polskiego Towarzystwa Alergologicznego
tom 5. nr 3. wrzesień 2000  
 SPIS TREŚCI

 Artykuły oryginalne
Analiza polimorfizmu R576Q genu podjednostki a receptora dla interleukiny 4 u chorych atopowych
Barbara Rymarczyk, Dariusz Moczulski, Barbara Rogala, Władysław Grzeszczak

Istnieją dane sugerujące, że gen lub geny kodujące podjednostkę a receptora dla IL-4 odpowiadają za genetyczną predyspozycję do wykształcenia fenotypu atopowego. W nawiązaniu do toczącej się w piśmiennictwie dyskusji podjęto próbę potwierdzenia tej hipotezy na przykładzie populacji polskiej przy zastosowaniu modelu badań rodzinnych (family based study design) oraz analizę korelacji pomiędzy wystąpieniem polimorfizmu Q576R genu podjednostki a receptora dla IL-4 a wybranymi parametrami immunologicznymi.
Do badań włączono 45 chorych w wieku 11-34 lat uczulonych na pyłki traw i zbóż lub roztocza kurzu domowego cierpiących na alergiczny nieżyt nosa i/lub astmę oskrzelową. Polimorfizm R576Q genu dla IL-4Ra oznaczono przy zastosowaniu techniki PCR (Polimerase Chain Reaction), a następnie trawienia przez enzym restrykcyjny MspI. Do analizy związku pomiędzy badanym polimorfizmem a występowaniem atopii posłużono się testem TDT oraz McNemara. U każdego badanego oznaczono stężenie całkowitej IgE w surowicy, alergenowo-swoistych IgE przeciwko wybranym alergenom, IL-4 oraz sIL-4R.
Analiza TDT wykazała, że allel R576 i 576Q został przekazany odpowiednio 20 i 15 razy przez heterozygotycznych rodziców potomstwu dotkniętemu atopią (McNemar c=0,72; p=0,19). Pomimo braku znamienności statystycznej analizowanych wartości, obserwowana tendencja wskazuje, że częstsza transmisja allelu R576 może odgrywać rolę w mechanizmach atopii.
Alergia Astma Immunologia, 2000, 5(3), 188-192


słowa kluczowe: receptor dla interleukiny 4, polimorfizm R576Q, choroby atopowe, genetyka astmy, interleukin-4 receptor, polymorphism R576Q, atopy, genetics of asthma

strony: od 188 do 192szacunkowy czas pobierania pliku (78 kB)
rodzaj łącza:561282565121024[kbps]
czas ściągania:176322[sek.]


Abyś mógł oglądać dokumenty w formacie PDF musisz mieć zainstalowany program Adobe Acrobat Reader. Program ten można pobrać stąd.


Strona główna | Czasopisma | Książki | Konferencje i zjazdy | Aktualności | Mediton | Kontakt

Copyright © 1996-2021 Oficyna Wydawnicza MEDITON | Wszelkie prawa zastrzeżone.