english version  
Mediton - Oficyna Wydawnicza
Strona główna Czasopisma Książki Konferencje i zjazdy Aktualności Mediton Kontakt  
   Czasopisma
wersja do druku
   Alergia Astma Immunologia - archiwum  

Alergia Astma Immunologia
     Archiwum
     Redakcja
     Rada programowa
     Informacje dla autorów i recenzentów
     Prenumerata
Otorynolarygnologia
Przegląd Alergologiczny Szukaj w artykułach:
  Oficjalny organ Polskiego Towarzystwa Alergologicznego
tom 5. nr 1. marzec 2000  
 SPIS TREŚCI

 Artykuły oryginalne
Wpływ leczenia dietą hypoalergiczną na składniki bariery antyoksydacyjnej i produkty peroksydacji lipidów u dzieci z alergią pokarmową
Kalina Pokuszyńska, Henryka Brózik, Janusz Piotr Sikora

Celem pracy była ocena wybranych składników bariery antyoksydacyjnej i produktów peroksydacji lipidów u dzieci z alergią pokarmową przed wprowadzeniem diety hypoalergicznej oraz po 3 miesiącach jej stosowania. Badania przeprowadzono w dwóch grupach liczących po 21 dzieci w wieku od 2 do 25 miesięcy. W pierwszej grupie dzieci metodami fluorymetrycznymi i fotometrycznymi oznaczono we krwi selen (Se) i witaminę E (Vit. E), aktywność peroksydazy glutationowej (GSH-Px), w drugiej - stężenie sprzężonych dienów, dialdehydu malonowego (MDA) oraz zasad Schiffa. Przed wprowadzeniem diety u ponad połowy dzieci obserwowano niedobory Se i obniżoną aktywność GSH-Px, natomiast u około 1/3 - niedobory Vit. E. Po 3 miesiącach stosowania diety hypoalergicznej częstość występowania i stopień niedoborów zmniejszały się. Najwyższe stężenie MDA i sprzężenie dienów stwierdzono w I badaniu, obniżały się w kolejnym. Natomiast stężenie zasad Schiffa wzrastało w II badaniu. Po 3 miesiącach stosowania diety hypoalergicznej, pomimo poprawy klinicznej, nadal występowały zaburzenia metaboliczne.
Nasze badania wykazały, że niedobory składników bariery oksydacyjnej obecne u dzieci z alergią pokarmową ulegają częściowemu wyrównaniu po skutecznym leczeniu dietą hypoalergiczną.


słowa kluczowe: alergia na białka mleka krowiego, selen, peroksydaza glutationowa, witamina E, produkty peroksydacji lipidów, cow's milk protein allergy, hypoallergic diet, selenium, glutathione peroxidase, vitamin E, lipid peroxidation products

strony: od 68 do 73szacunkowy czas pobierania pliku (103 kB)
rodzaj łącza:561282565121024[kbps]
czas ściągania:227432[sek.]


Abyś mógł oglądać dokumenty w formacie PDF musisz mieć zainstalowany program Adobe Acrobat Reader. Program ten można pobrać stąd.


Strona główna | Czasopisma | Książki | Konferencje i zjazdy | Aktualności | Mediton | Kontakt

Copyright © 1996-2021 Oficyna Wydawnicza MEDITON | Wszelkie prawa zastrzeżone.