english version  
Mediton - Oficyna Wydawnicza
Strona główna Czasopisma Książki Konferencje i zjazdy Aktualności Mediton Kontakt  
   Czasopisma
wersja do druku
   Alergia Astma Immunologia - archiwum  

Alergia Astma Immunologia
     Archiwum
     Redakcja
     Rada programowa
     Informacje dla autorów i recenzentów
     Prenumerata
Otorynolarygnologia
Przegląd Alergologiczny Szukaj w artykułach:
  Oficjalny organ Polskiego Towarzystwa Alergologicznego
tom 5. nr 1. marzec 2000  
 SPIS TREŚCI

 Immunologia kliniczna
Obrzęk naczynioruchowy spowodowany niedoborem inhibitora dla składnika C1 dopełniacza
Anna Ciebiada, Marek L. Kowalski

Obrzęk naczynioruchowy, wraz z pokrzywką występują u około 15-20% populacji. Wśród wielu przyczyn powodujących powstawanie choroby należy zwrócić uwagę na niedobory inhibitora dla składnika C1 dopełniacza. Inhibitor dla składnika C1 dopełniacza, oprócz hamowania klasycznej drogi aktywacji dopełniacza, ma również zdolność do hamowania elementów układu fibrynolizy i kininogenezy. Zaburzenia w czynności inhibitora prowadzą do niefizjologicznej aktywacji tych układów i występowania objawów chorobowych.
Wyodrębniono postacie wrodzone i nabyte niedoboru C1 inhibitora. Wśród postaci wrodzonych wyróżniono dwa typy: I przebiegający z obniżeniem poziomu C1 inhibitora, oraz II - przebiegający z upośledzeniem jego funkcji. Podobnie wśród postaci nabytych są dwa typy: pierwszy, towarzyszący chorobom nowotworowym oraz drugi bez chorób współtowarzyszących. W postaciach wrodzonych opisano liczne, najczęściej punktowe, mutacje w obrębie genu dla C1 inhibitora. W przypadku postaci nabytych wykryto istnienie przeciwciał wiążących, inne dla każdego z typów miejsca cząsteczki C1 inhibitora. Umiejscowienie obrzęków w obrębie błon śluzowych przewodu pokarmowego, a zwłaszcza układu oddechowego, jest przyczyną powikłań, które mogą stanowić zagrożenie życia. Chorzy z tego typu obrzękami wymagają szczególnego postępowania, jakie jest konieczne dla przerwania napadu, a nawet dla ratowania życia.
W pracy przedstawiono patomechanizmy obecne we wrodzonym i nabytym obrzęku naczynioruchowym spowodowanym zaburzeniami funkcji inhibitora C1 dopełniacza oraz genetyczne podłoże zaburzeń w postaciach wrodzonych choroby. Omówiono również zasady postępowania we wrodzonych i nabytych formach choroby.


słowa kluczowe: obrzęk naczynioruchowy, niedobór C1 inhibitora, dopełniacz, danazol, angioedema, C1 inhibitor deficiency, complement, danazol

strony: od 43 do 49szacunkowy czas pobierania pliku (85 kB)
rodzaj łącza:561282565121024[kbps]
czas ściągania:186422[sek.]


Abyś mógł oglądać dokumenty w formacie PDF musisz mieć zainstalowany program Adobe Acrobat Reader. Program ten można pobrać stąd.


Strona główna | Czasopisma | Książki | Konferencje i zjazdy | Aktualności | Mediton | Kontakt

Copyright © 1996-2021 Oficyna Wydawnicza MEDITON | Wszelkie prawa zastrzeżone.