english version  
Mediton - Oficyna Wydawnicza
Strona główna Czasopisma Książki Konferencje i zjazdy Aktualności Mediton Kontakt  
   Czasopisma
wersja do druku
   Alergia Astma Immunologia - archiwum  

Alergia Astma Immunologia
     Archiwum
     Redakcja
     Rada programowa
     Informacje dla autorów i recenzentów
     Prenumerata
Otorynolarygnologia
Przegląd Alergologiczny Szukaj w artykułach:
  Oficjalny organ Polskiego Towarzystwa Alergologicznego
tom 5. nr 1. marzec 2000  
 SPIS TREŚCI

 Astma oskrzelowa
Ekspozycja na antygeny karalucha jako czynnik etiologiczny astmy oskrzelowej
Iwona Stelmach, Joanna Jerzyńska, Piotr Kuna

Niniejsza praca jest przeglądem aktualnego piśmiennictwa przedstawiającego udział i znaczenie antygenów karalucha w etiologii astmy oskrzelowej i innych chorobach o podłożu alergicznym. Każdego roku wzrasta zachorowalność i umieralność na astmę, również wśród dzieci. Choć wiele jest przyczyn tego zjawiska, to ostatnio zwraca się szczególną uwagę na alergeny domowe, gdyż coraz więcej czasu spędzamy w pomieszczeniach zamkniętych. Obok roztoczy kurzu domowego istotną rolę w wielu częściach świata i różnych klimatach odgrywają alergeny karalucha. Karaluchy żyją w budynkach publicznych oraz mieszkalnych, głównie w kuchniach i sypialniach. Spotkać je można najczęściej w miejscach złączeń podłóg i ścian. Wśród czynników ryzyka narażenia na alergeny karalucha wymienić należy: zamieszkanie w przeludnionych centrach wielkich miast, niski dochód oraz czarną rasę. Spośród znanych domowych gatunków karaluchów, dwa Blattela germanica i Periplaneta americana wydzielają alergeny mające największe znaczenie dla człowieka. Mają one sekwencje aminokwasów zgodne w 70% i reagują ze sobą krzyżowo. Antygeny karaluchów mogą również reagować krzyżowo z antygenami roztoczy. Nie zdefiniowano do końca, która część ciała karalucha jest najważniejszym źródłem alergenów. Wiadomo jednak, że odchody mają dużą aktywność alergenową i są istotne również z tego powodu, że łatwo stają się składnikiem kurzu i są trudniejsze do wykrycia niż żywe karaluchy, czy części ich ciała. Poziom alergenu karalucha w kurzu >2 U/g kurzu jest wielkością znaczącą i stanowi czynnik ryzyka dla osób nadwrażliwych. Mało wiadomo na temat zwalczania karaluchów i jaki wpływ ma ich zmniejszenie na przebieg astmy, leczenie, reaktywność oskrzeli, poziom całkowitych i swoistych IgE. Udaje się zmniejszyć poziom tego alergenu w kurzu po zastosowaniu pestycydów i sprzątaniu, ale po 12 miesiącach poziom alergenu dalej pozostaje wysoki na tyle, aby wywołać chorobę. Astma z nadwrażliwością na karaluchy może być diagnozowana na podstawie testów skórnych w połączeniu z próbą swoistej prowokacji alergenowej. Wszystkie doniesienia podkreślają, iż astma ta ma ciężki przebieg i stanowi ważny problem zdrowotny, w tym również u dzieci.

słowa kluczowe: alergen karalucha, ekspozycja, astma oskrzelowa, cockroach allergen, exposure, asthma bronchiale

strony: od 37 do 42szacunkowy czas pobierania pliku (73 kB)
rodzaj łącza:561282565121024[kbps]
czas ściągania:166322[sek.]


Abyś mógł oglądać dokumenty w formacie PDF musisz mieć zainstalowany program Adobe Acrobat Reader. Program ten można pobrać stąd.


Strona główna | Czasopisma | Książki | Konferencje i zjazdy | Aktualności | Mediton | Kontakt

Copyright © 1996-2021 Oficyna Wydawnicza MEDITON | Wszelkie prawa zastrzeżone.