english version  
Mediton - Oficyna Wydawnicza
Strona główna Czasopisma Książki Konferencje i zjazdy Aktualności Mediton Kontakt  
   Czasopisma
wersja do druku
   Alergia Astma Immunologia - archiwum  

Alergia Astma Immunologia
     Archiwum
     Redakcja
     Rada programowa
     Informacje dla autorów i recenzentów
     Prenumerata
Otorynolarygnologia
Przegląd Alergologiczny Szukaj w artykułach:
  Oficjalny organ Polskiego Towarzystwa Alergologicznego
tom 4. nr 4. grudzień 1999  
 SPIS TREŚCI

 Artykuły oryginalne
Wpływ surowic zawierających przeciwciała przeciw cytoplazmie granulocytów obojętnochłonnych (ANCA) na czynność granulocytów in vitro
Mariusz Puszczewicz, Irena Zimmermann-Górska, Grażyna Białkowska-Puszczewicz

Patogeneza zmian zapalnych w naczyniach w przebiegu chorób związanych z autoimmunizacją nie jest w pełni poznana. Istotną rolę w powstaniu tych zmian odgrywają granulocyty obojętnochłonne. Równocześnie u części chorych można wykazać obecność przeciwciał przeciw cytoplazmie granulocytów obojętnochłonnych (ANCA).
Celem pracy była próba oceny udziału ANCA w patogenezie zmian zapalnych w naczyniach poprzez ich wpływ na czynność granulocytów. Materiał stanowiło 30 surowic zawierających ANCA od chorych na guzkowe zapalenie tętnic, ziarniniak Wegenera, podostre kłębuszkowe zapalenie nerek, reumatoidalne zapalenie stawów z towarzyszącymi zmianami o charakterze zapalenia naczyń. Granulocyty obojętnochłonne izolowano od zdrowych dawców krwi na Gradisolu G. Typ ANCA oceniano metodą immunoenzymatyczną ELISA i metodą pośredniej immunofluorescencji wg A.Wiik'a. Badania czynności granulocytów wykonywano po ich inkubacji z surowicami zawierającymi ANCA lub z surowicami autologicznymi. Obejmowały one: 1. swobodną migrację i chemotaksję w komorach Boyden'a, 2. fagocytozę i zabijanie wewnątrzkomórkowe metodą fluorochromową wg Pantazisa i Knikera.
Przeprowadzone badania wykazały wyższe wartości zdolności fagocytarnej granulocytów inkubowanych z surowicami zawierającymi ANCA (9.14ą0.64) w porównaniu z grupą kontrolną (4.76ą0.82). Wartości zabijania wewnątrzkomórkowego, swobodnej migracji oraz chemotaksji nie różniły się w porównaniu z grupą kontrolną.
Wyniki te wskazują na wzrost zdolności fagocytarnej pod wpływem surowic zawierających ANCA. Pobudzone granulocyty mogą uszkadzać śródbłonek naczyń poprzez wolne rodniki oraz enzymy ziarnistości wewnątrzkomórkowych, uwalniane podczas aktywacji. W konsekwencji może dochodzić do zapoczątkowania lub nasilenia toczącego się procesu zapalnego w obrębie naczynia krwionośnego.


słowa kluczowe: ANCA; granulocyty; guzkowe zapalenie tętnic; ziarniniak Wegenera; podostre kłębuszkowe zapalenie nerek; reumatoidalne zapalenie stawów, ANCA; neutrophils; rheumatoid arthritis; Wegener's granulomatosis; polyarteritis nodosa; crescentic

strony: od 259 do 266szacunkowy czas pobierania pliku (130 kB)
rodzaj łącza:561282565121024[kbps]
czas ściągania:279532[sek.]


Abyś mógł oglądać dokumenty w formacie PDF musisz mieć zainstalowany program Adobe Acrobat Reader. Program ten można pobrać stąd.


Strona główna | Czasopisma | Książki | Konferencje i zjazdy | Aktualności | Mediton | Kontakt

Copyright © 1996-2021 Oficyna Wydawnicza MEDITON | Wszelkie prawa zastrzeżone.