english version  
Mediton - Oficyna Wydawnicza
Strona główna Czasopisma Książki Konferencje i zjazdy Aktualności Mediton Kontakt  
   Czasopisma
wersja do druku
   Alergia Astma Immunologia - archiwum  

Alergia Astma Immunologia
     Archiwum
     Redakcja
     Rada programowa
     Informacje dla autorów i recenzentów
     Prenumerata
Otorynolarygnologia
Przegląd Alergologiczny Szukaj w artykułach:
  Oficjalny organ Polskiego Towarzystwa Alergologicznego
tom 4. nr 4. grudzień 1999  
 SPIS TREŚCI

 Artykuły oryginalne
Rodzinne występowanie cech atopii u chorych na alergiczny nieżyt nosa - doniesienie wstępne
Barbara Rogala, Barbara Rymarczyk, Joanna Glück

Ocena podłoża genetycznego chorób z kręgu atopii jest aktualnym tematem badawczym. Jednoznaczna ocena zjawiska jest trudna do przeprowadzenia, gdyż ta grupa chorób jest wysoce niejednorodna pod względem fenotypowym.
Celem pracy była analiza rodzinnego występowania cech atopii u osób z objawami alergicznego nieżytu nosa.
Badaniami objęto 37 chorych na alergiczny nieżyt nosa, w tym 19 chorych na sezonowy alergiczny nieżyt nosa i 18 chorych na całoroczny alergiczny nieżyt nosa uczulonych na roztocza kurzu domowego oraz 74 rodziców badanych chorych. U wszystkich pacjentów przeprowadzono badanie internistyczne oraz wykonano punktowe testy skórne i oznaczenie stężenia całkowitej IgE, alergenowo-swoistych IgE i IL-4.
U wszystkich chorych na alergiczny nieżyt nosa stwierdzono istotnie podwyższone wartości stężeń alergenowo-swoistych IgE (>0,7 IU/ml). Wartości całkowitej IgE w obu grupach badanych chorych również były znamiennie wyższe niż w grupie ich rodziców. Cechy atopii oceniane na podstawie wartości stężeń IgE i/lub alergenowo-swoistych IgE stwierdzono u 19% rodziców (n=14, w tym 6 matek i 8 ojców).
Nie odnotowano różnic w stężeniu IL-4 w surowicy chorych w porównaniu z wartościami stwierdzanymi u rodziców. Stężenia tej interleukiny nie różniły się również istotnie pomiędzy dwoma wyszczególnionymi grupami chorych. Badane korelacje pomiędzy IgE a IL-4 nie okazały się istotne ani w grupie badanych dzieci, ani w grupie rodziców (odpowiednio r=0,09, r=0,05). Niska ekspresja cech atopii u rodziców badanych chorych może świadczyć o recesywnym modelu dziedziczenia lub też modulującym wpływie środowiska na manifestację fenotypu atopowego.


słowa kluczowe: atopia; alergiczny nieżyt nosa; dziedziczenie alergii, atopy; allergic rhinitis; heredity of atopy

strony: od 255 do 258szacunkowy czas pobierania pliku (74 kB)
rodzaj łącza:561282565121024[kbps]
czas ściągania:166322[sek.]


Abyś mógł oglądać dokumenty w formacie PDF musisz mieć zainstalowany program Adobe Acrobat Reader. Program ten można pobrać stąd.


Strona główna | Czasopisma | Książki | Konferencje i zjazdy | Aktualności | Mediton | Kontakt

Copyright © 1996-2021 Oficyna Wydawnicza MEDITON | Wszelkie prawa zastrzeżone.