english version  
Mediton - Oficyna Wydawnicza
Strona główna Czasopisma Książki Konferencje i zjazdy Aktualności Mediton Kontakt  
   Czasopisma
wersja do druku
   Alergia Astma Immunologia - archiwum  

Alergia Astma Immunologia
     Archiwum
     Redakcja
     Rada programowa
     Informacje dla autorów i recenzentów
     Prenumerata
Otorynolarygnologia
Przegląd Alergologiczny Szukaj w artykułach:
  Oficjalny organ Polskiego Towarzystwa Alergologicznego
tom 4. nr 4. grudzień 1999  
 SPIS TREŚCI

 Astma oskrzelowa
Perspektywy leczenia astmy lekami antyleukotrienowymi
Piotr Kuna

Obecnie obowiązująca definicja astmy podkreśla znaczenie przewlekłego zapalenia jako podstawowego czynnika w etiopatogenezie tej choroby. Proces zapalny regulowany jest przez liczne komórki i mediatory, a wśród nich leukotrieny. Wiele badań potwierdziło nieprawidłowo wysoki poziom leukotrienów w ogniskach zapalnych, popłuczynach oskrzelowych i moczu pacjentów cierpiących na astmę oraz ochotników u których wywołano skurcz oskrzeli podaniem alergenu, lub innym bodźcem. Obserwacje te zasugerowały możliwość stworzenia inhibitorów syntezy lub działania leukotrienów, umożliwiających ingerencję w toczący się proces zapalny. W pracy omówiono syntezę leukotrienów oraz miejsca uchwytu leków przeciwleukotrienowych. Leki te można podzielić na trzy grupy: inhibitory 5-lipoksygenowy, inhibitory białka aktywującego FLAP oraz antagonistów receptora Cys-LT1. Na rynku farmaceutycznym obecnie dostępne są: montelukast i zafirlukast. Związki te są antagonistami receptora Cys-LT1, selektywnie wiążą się z tym receptorem, redukując prozapalne działanie leukotrienów cysteinylowych. Próby kliniczne udowodniły ochronne działanie tych leków w skurczu oskrzeli indukowanym alergenem, zimnym powietrzem lub wysiłkiem. Stosowanie zafirlukastu i montelukastu prowadzi do poprawy wskaźników funkcji płuc (PEF i FEV1), daje dobrą kontrolę symptomów, mniej zaostrzeń astmy nocą i umożliwia redukcję stosowanych beta 2-mimetyków. Niektóre badania sugerują, że leki te mogą być także alternatywą terapii niskimi dawkami sterydów wziewnych lub kromonów. Podkreśla się szczególnie korzystne działanie antagonistów receptora Cys-LT1 u pacjentów z nadwrażliwością na NLPZ. Leki te dobrze się wchłaniają po podaniu doustnym, a objawy niepożądane nie różnią się od grupy placebo. Dotychczasowe próby kliniczne wskazują, że leki przeciwleukotrienowe przynoszą znaczną poprawę w łagodnych, umiarkowanych i ciężkich postaciach astmy, a ich wprowadzenie na rynek jest cennym uzupełnieniem farmakoterapii przeciwzapalnej.

słowa kluczowe: inhitory leukotrienów, astma oskrzelowa, skuteczność kliniczna, leukotriene antagonists, bronchial asthma, clinical efficacy

strony: od 215 do 225szacunkowy czas pobierania pliku (108 kB)
rodzaj łącza:561282565121024[kbps]
czas ściągania:238432[sek.]


Abyś mógł oglądać dokumenty w formacie PDF musisz mieć zainstalowany program Adobe Acrobat Reader. Program ten można pobrać stąd.


Strona główna | Czasopisma | Książki | Konferencje i zjazdy | Aktualności | Mediton | Kontakt

Copyright © 1996-2021 Oficyna Wydawnicza MEDITON | Wszelkie prawa zastrzeżone.