english version  
Mediton - Oficyna Wydawnicza
Strona główna Czasopisma Książki Konferencje i zjazdy Aktualności Mediton Kontakt  
   Czasopisma
wersja do druku
   Alergia Astma Immunologia - archiwum  

Alergia Astma Immunologia
     Archiwum
     Redakcja
     Rada programowa
     Informacje dla autorów i recenzentów
     Prenumerata
Otorynolarygnologia
Przegląd Alergologiczny Szukaj w artykułach:
  Oficjalny organ Polskiego Towarzystwa Alergologicznego
tom 4. nr 3. wrzesień 1999  
 SPIS TREŚCI

 Artykuły oryginalne
Odpowiedź immunologiczna IgE-zależna u osób z alergią na pokarmy i przewlekłymi nieżytami żołądka zakażonych Helicobacter pylori
Zbigniew Bartuzi1, Bogdan Romański1, Jadwiga Korenkiewicz2, Magdalena Żbikowska-Gotz1, Jacek Gocki1

1)Katedra i Klinika Alergologii i Chorób Wewnętrznych AM, ul. Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz
2)Katedra i Zakład Patomorfologi Klinicznej AM w BydgoszczyCelem pracy było sprawdzenie obecności komórek wiążących IgE w błonie śluzowej żołądka wraz z oceną kolonizacji bakteryjnej (Helicobacter pylori), a także określenie stężenia IL-4 w surowicy krwi u chorych z alergią pokarmową i obecnością przewlekłych zmian nieżytowych żołądka. Badaniami objęto grupę 34 chorych (w wieku od 18 do 56 lat średni wiek 41) z alergią pokarmową i dolegliwościami ze strony przewodu pokarmowego. Wszyscy chorzy mieli wykonaną gastrofiberoskopię górnego odcinka przewodu pokarmowego z pobraniem bioptatów błony śluzowej żołądka z okolicy antrum i trzonu celem oceny immunotogicznej i histopatologicznej nacieku komókowego. Badanie histopatologiczne przeprowadzono przy użyciu barwienia eozyną i hematoksyliną z modyfikacją Giemsy. Ocenę procesu zapalnego oparto na kryteriach z Sydney. Helicobacter pylori klasyfikowano jako obecne lub nieobecne. Liczbę komórek wiążących IgE oceniono przy użyciu metody immunofluorescencji preparatem DACO. Ilościową ocenę stężenia IL-4 w surowicy krwi przeprowadzono techniką immunoenzymatyczną ELISA.
W badaniu histopatotogicznym stwierdzono przewlekły proces zapalny żołądka w 32 na 34 przypadkach. Obecność Helicobacter pylori stwierdzono u 18 chorych. Nacieki z komórek wiążących IgE w błonie śluzowej żołądka występowały u 21 na 32 chorych z przewlekłym zapaleniem błony śluzowej żołądka. W grupie chorych z przewlekłym zapaleniem żołądka i obecnością Helicobacter pylori nacieki z komórek wiążących IgE występowały u 14 na 18 (78%) zaś u chorych bez obecności H. pylori u 7 na 14 (50%). Stwierdzono także znamienny wzrost stężenia IL-4 w grupie chorych z alergią pokarmową w porównaniu do grupy kontrolnej. W grupie chorych na przewlekłe zapalenie żołądka z alergią pokarmową i kolonizacją Helicobacter pylori liczba komórek wiążących IgE była statystycznie większa niż w grupie chorych bez kolonizacji bakteryjnej. Może to sugerować udział reakcji o typie nadwrażliwości typu I na obecność Helicobacter pylori w rozwoju przewlekłych procesów zapalnych żołądka.
Alergia Astma Immunologia, 1999, 4(3), 183-189


słowa kluczowe:

strony: od 183 do 189szacunkowy czas pobierania pliku (117 kB)
rodzaj łącza:561282565121024[kbps]
czas ściągania:248532[sek.]


Abyś mógł oglądać dokumenty w formacie PDF musisz mieć zainstalowany program Adobe Acrobat Reader. Program ten można pobrać stąd.


Strona główna | Czasopisma | Książki | Konferencje i zjazdy | Aktualności | Mediton | Kontakt

Copyright © 1996-2021 Oficyna Wydawnicza MEDITON | Wszelkie prawa zastrzeżone.