english version  
Mediton - Oficyna Wydawnicza
Strona główna Czasopisma Książki Konferencje i zjazdy Aktualności Mediton Kontakt  
   Czasopisma
wersja do druku
   Alergia Astma Immunologia - archiwum  

Alergia Astma Immunologia
     Archiwum
     Redakcja
     Rada programowa
     Informacje dla autorów i recenzentów
     Prenumerata
Otorynolarygnologia
Przegląd Alergologiczny Szukaj w artykułach:
  Oficjalny organ Polskiego Towarzystwa Alergologicznego
tom 4. nr 2. marzec 1999  
 SPIS TREŚCI

 Artykuły oryginalne
Wpływ 4-tygodniowego leczenia salmeterolem na stężenie receptora dla Interleukiny 2 u chorych na astmę oskrzelową
Jolanta Wrońska, Ryszarda Chazan, Hanna Grubek-Jaworska, Joanna Mazurek, Wacław Droszcz

Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych iPneumonologii AM, ul. Banacha 1a, Warszawa


Celem pracy była ocena czy pod wpływem leczenia salmeterolem dochodzi do zmian w stężęniu rozpuszczalnej formy receptora dla interleukiny 2 (sIL-2R) w surowicy krwi u chorych na astmę lekką i umiarkowaną. Do leczenia salmeterolem zakwalifikowano 22 chorych na astmę (14 kobiet, 8 mężczyzn) w wieku 34,7:11,2 lat. Było to badanie randomizowane, przeprowadzone metodą podwójnie ślepej próby, kontrolowane placebo. Salmeterol podawano wziewnie w dawce 2 x dziennie 50ľg przez 4 tygodnie. Stężenie sIL-2R w surowicy oznaczano metodą immunoenzymatyczną za pomocą zestawu ELISA IL-2R Kit Predicta (Genzyme). Stopień obturacji w drogach oddechowych oceniano mierząc FEV1, FEV1%VC,PEF, a test nadreaktywności dróg oddechowych na histaminę wg metody Cockrofta i wsp. rejestrując PC 20 H. W grupie chorych leczonych salmeterolem stwierdzono statystycznie istotne obniżenie stężenia sIL-2R w surowicy krwi (p=0,03). U chorych przyjmujących placebo nie obserwowano znamiennych statystycznie zmian stężenia sIL-2R. Czterotygodniowe leczenie Salmeterolem nie wpłynęło na poprawę parametrów oddechowych u chorych z nieswoistą nadreaktywnością oskrzeli na histaminę.

słowa kluczowe:

strony: od 91 do 95szacunkowy czas pobierania pliku (66 kB)
rodzaj łącza:561282565121024[kbps]
czas ściągania:145322[sek.]


Abyś mógł oglądać dokumenty w formacie PDF musisz mieć zainstalowany program Adobe Acrobat Reader. Program ten można pobrać stąd.


Strona główna | Czasopisma | Książki | Konferencje i zjazdy | Aktualności | Mediton | Kontakt

Copyright © 1996-2021 Oficyna Wydawnicza MEDITON | Wszelkie prawa zastrzeżone.