english version  
Mediton - Oficyna Wydawnicza
Strona główna Czasopisma Książki Konferencje i zjazdy Aktualności Mediton Kontakt  
   Czasopisma
wersja do druku
   Alergia Astma Immunologia - archiwum  

Alergia Astma Immunologia
     Archiwum
     Redakcja
     Rada programowa
     Informacje dla autorów i recenzentów
     Prenumerata
Otorynolarygnologia
Przegląd Alergologiczny Szukaj w artykułach:
  Oficjalny organ Polskiego Towarzystwa Alergologicznego
tom 4. nr 1. styczeń 1999  
 SPIS TREŚCI

 Artykuły oryginalne
Charakter nacieku komórkowego w przewlekłych zapaleniach żołądka z kolonizacją i bez kolonizacji Helicobacter Pylori u chorych z alergią pokarmową IgE-zależną
Zbigniew Bartuzi1, Bogdan Romański1, Jadwiga Korenkiewicz2, Władysław Sinkiewicz1, Jacek Gocki1

1)Katedra i Klinika Alergologii i Chorób Wewnętrznych Akademii Medycznej, ul. Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz
2)Katedra i Zakład Patomorfologii Klinicznej Akademii Medycznej, ul Ujejskiego 75, 85-168 BydgoszczCelem pracy było zbadanie składu nacieku komórkowego u chorych z przewlekłymi zapaleniami żołądka i alergią pokarmową oraz porównanie uzyskanych wyników u osób z obecnością lub brakiem kolonizacji Helicobacter pylori (H.pylori).
Badaniami objęto grupę 34 chorych z alergią pokarmową. Grupę kontrolną stanowiło 10 chorych bez cech atopii. U wszystkich chorych wykonano endoskopię górnego odcinka przewodu pokarmowego i badanie histopatologiczne, a także oceniono obecność H.pylori w pobranych wycinkach błony śluzowej żołądka. W grupie chorych z alergia pokarmową w 32 przypadkach stwierdzono przewlekły proces zapalny żołądka. U 18 chorych na 32 stwierdzono obecność H.pylori. Naciek zapalny w 9 przypadkach miał charakter aktywny. W nacieku komórkowym stwierdzono we wszystkich bioptatach obecność eozynofilii, w tym u 24 na 32 w postaci nacieków (> 30 / 100 komórek). W grupie chorych z obecnością H.pylori naciek zapalny błony śluzowej żołądka w większym odsetku przypadków złożony był z eozynofili niż u chorych bez kontaminacji bakteryjnej H.pylori (77% v 71%). W grupie kontrolnej u wszystkich osób stwierdzono przewlekły proces zapalny - u 9 z nich potwierdzono obecność H.pylori, u 3 zapalenie miało charakter aktywny. Tylko u 3 chorych stwierdzono obecność komórek kwasochłonnych w nacieku zapalnym błony śluzowej żołądka. Różnice w składzie nacieku komórkowego w grupie chorych z alergią pokarmową i infekcją H.pylori a grupą z alergią pokarmową bez cech infekcji nie były istotne statystycznie. Stwierdzono natomiast statystycznie istotne różnice między chorymi z cechami alergii pokarmowej a grupą kontrolną. Przemawia to za istotną rolą czynników środowiskowych oraz atopii, w rozwoju przewlekłych zmian zapalnych błony śluzowej żołądka.


słowa kluczowe:

strony: od 23 do 29szacunkowy czas pobierania pliku (80 kB)
rodzaj łącza:561282565121024[kbps]
czas ściągania:176422[sek.]


Abyś mógł oglądać dokumenty w formacie PDF musisz mieć zainstalowany program Adobe Acrobat Reader. Program ten można pobrać stąd.


Strona główna | Czasopisma | Książki | Konferencje i zjazdy | Aktualności | Mediton | Kontakt

Copyright © 1996-2021 Oficyna Wydawnicza MEDITON | Wszelkie prawa zastrzeżone.