english version  
Mediton - Oficyna Wydawnicza
Strona główna Czasopisma Książki Konferencje i zjazdy Aktualności Mediton Kontakt  
   Czasopisma
wersja do druku
   Alergia Astma Immunologia - archiwum  

Alergia Astma Immunologia
     Archiwum
     Redakcja
     Rada programowa
     Informacje dla autorów i recenzentów
     Prenumerata
Otorynolarygnologia
Przegląd Alergologiczny Szukaj w artykułach:
  Oficjalny organ Polskiego Towarzystwa Alergologicznego
tom 4. nr 1. styczeń 1999  
 SPIS TREŚCI

 Artykuły oryginalne
Standaryzacja biologiczna preparatów alergenowych pyłków traw
Wiesław Szymański, Anna Maria Rogalewska, Sabina Chyrek-Borowska, Irena Złotnik, Danuta Lenczewska

Klinika Alergologii i Chorób Wewnętrznych Akademii Medycznej, ul. Skłodowskiej 24a, 15-276 Białystok


Wytyczne Komitetu IUIS/IAACI d/s Standaryzacji Alergenów zmobilizowały polskich producentów do przeprowadzenia standaryzacji wyciągów alergenowych stosowanych zarówno do celów diagnostycznych, jak i terapeutycznych. Celem pracy było określenie aktywności biologicznej preparatu alergenowego pyłków traw (produkt pośredni -IMP) i utworzenie puli surowic do dalszych etapów standaryzacji in vitro. Standaryzację biologiczną polegającą na określeniu siły alergenowej badanego wyciągu alergenowego w stosunku do roztworu histaminy przeprowadzono zgodnie z wytycznymi Nordic Guidelines. Kwalifikację chorych i poszczególne etapy badań wykonano zgodnie z wytycznymi zawartymi w metodzie Dreborga. Stężenie alergenu odpowiadające aktywnoąci 10 000 BU/ml (10 HEP) określono odczytując średnie geometryczne odczynów skórnych prick u 23 chorych, stosując model matematycznej analizy regresji liniowej. Wyliczona za pomocą metod statystycznych mediana pozwoliła stwierdzić, że empirycznie poszukiwana wartość stężenia ekstraktu wynosi 12,25 ľg/ml. Zatem oceniany wyciąg alergenowy w stężeniu 12,25 ľg/ml posiada aktywność biologiczną równą roztworowi histaminy o stężeniu 10 mg/ml co odpowiada 10 000 BU/ml. Przeprowadzona standaryzacja biologiczna według procedur nordyckich nadaje się do określenia aktywności biologicznej wyciągów alergenowych pyłków roślin i koresponduje z uzyskanymi wcześniej obserwacjami klinicznymi powyższych preparatów.

słowa kluczowe:

strony: od 19 do 22szacunkowy czas pobierania pliku (67 kB)
rodzaj łącza:561282565121024[kbps]
czas ściągania:145322[sek.]


Abyś mógł oglądać dokumenty w formacie PDF musisz mieć zainstalowany program Adobe Acrobat Reader. Program ten można pobrać stąd.


Strona główna | Czasopisma | Książki | Konferencje i zjazdy | Aktualności | Mediton | Kontakt

Copyright © 1996-2021 Oficyna Wydawnicza MEDITON | Wszelkie prawa zastrzeżone.