english version  
Mediton - Oficyna Wydawnicza
Strona główna Czasopisma Książki Konferencje i zjazdy Aktualności Mediton Kontakt  
   Czasopisma
wersja do druku
   Alergia Astma Immunologia - archiwum  

Alergia Astma Immunologia
     Archiwum
     Redakcja
     Rada programowa
     Informacje dla autorów i recenzentów
     Prenumerata
Otorynolarygnologia
Przegląd Alergologiczny Szukaj w artykułach:
  Oficjalny organ Polskiego Towarzystwa Alergologicznego
tom 3. nr 3. wrzesień 1998  
 SPIS TREŚCI

 Artykuły oryginalne
Wpływ swoistej i nieswoistej aktywacji na ekspresję receptorów histaminowych na limfocytach i neutrofilach
Teresa Żak-Nejmark, Maria Kraus-Filarska, Józef Małolepszy, Renata Jankowska, Iwona Anna Nowak, Grażyna Nadobna

Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Alergologii Akademii Medycznej, ul. Traugutta 57/59, 50-417 Wrocław


Z licznych badań wynika, że histamina jest nie tylko mediatorem reakcji alergicznych, ale także czynnikiem regulującym odpowiedź immunologiczną. Poprzez receptory histaminowe (powierzchniowe i wewnątrzcytoplazmatyczne) histamina wywiera wpływ na biologiczną aktywność komórki.
Celem prezentowanej pracy była ocena ekspresji receptorów histaminowych na limfocytach i neutrofilach, niestymulowanych i stymulowanych swoiście alergenami (życicy trwałej i mieszaniną pyłków traw B2) oraz nieswoiście (fMLP) u osób atopowych i w grupie kontrolnej. Komórki inkubowano z alergenami w szerokim zakresie stężeń (1pg-1ľg/ml), następnie dodawano znakowanej fluoresceiną histaminy i po inkubacji liczono procent wyznakowanych komórek.
Stwierdzono, że w grupie kontrolnej odsetek wyznakowanych komórek nie zmienia się pod wpływem badanych alergenów. Natomiast w grupie osób uczulonych, pod wpływem swoistego alergenu, obserwowano znamienny wzrost odsetka komórek wyznakowanych (p<0,01). Maksymalny wpływ u poszczególnych osób atopowych wahał się w zależności od stężenia alergenu, jednakże wzrost odsetka wyznakowanych komórek występował u wszystkich badanych. Równolegle do badanego wpływu swoistego alergenu w obu grupach oceniano wpływ fMLP (10-8M) na ekspresję receptorów histaminowych. W obu badanych grupach obserwowano znamienny wzrost odsetka wyznakowanych komórek po preinkubacji z fMLP (p<0,001). Na tej podstawie można wnioskować, że jednym z przejawów aktywacji komórek, swoistej (alergen) i nieswoistej (fMLP), jest zwiększona ekspresja receptorów histaminowych.


słowa kluczowe:

strony: od 167 do 170szacunkowy czas pobierania pliku (69 kB)
rodzaj łącza:561282565121024[kbps]
czas ściągania:155322[sek.]


Abyś mógł oglądać dokumenty w formacie PDF musisz mieć zainstalowany program Adobe Acrobat Reader. Program ten można pobrać stąd.


Strona główna | Czasopisma | Książki | Konferencje i zjazdy | Aktualności | Mediton | Kontakt

Copyright © 1996-2021 Oficyna Wydawnicza MEDITON | Wszelkie prawa zastrzeżone.