english version  
Mediton - Oficyna Wydawnicza
Strona główna Czasopisma Książki Konferencje i zjazdy Aktualności Mediton Kontakt  
   Czasopisma
wersja do druku
   Alergia Astma Immunologia - archiwum  

Alergia Astma Immunologia
     Archiwum
     Redakcja
     Rada programowa
     Informacje dla autorów i recenzentów
     Prenumerata
Otorynolarygnologia
Przegląd Alergologiczny Szukaj w artykułach:
  Oficjalny organ Polskiego Towarzystwa Alergologicznego
tom 3. nr 3. wrzesień 1998  
 SPIS TREŚCI

 Astma oskrzelowa
Astma oskrzelowa kortykosteroidooporna - patomechanizm, diagnostyka i leczenie
Krzysztof Wytrychowski, Janusz Patkowski

Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Alergologii Akademii Medycznej, ul. Traugutta 57/59, 50-417 Wrocław


Astma oskrzelowa kortykosteroidooporna to rzadki, ale szczególny typ astmy, nastręczający zarówno trudności diagnostyczne jak i terapeutyczne. Patomechanizm tej choroby jest złożony i nie w pełni wyjaśniony. Początkowo zwracano uwagę u pacjentów kortykosteroidoopornych na wzmożoną aktywność komórek zaangażowanych w późną reakcję astmatyczną (limfocyty T, monocyty i neutrofile), objawiającą się wzmożoną produkcją prozapalnych cytokin, nie ulegającą hamowaniu typowymi dawkami kortykosteroidów. W innych doniesieniach obserwowano defekt ilościowy i jakościowy receptorów dla kortykosteroidów. Ostatnio zjawisko pierwotnej kortykosteroidooporności wiąże się z podwyższonym stężeniem pozareceptorowych czynników transkrypcyjnych (białko aktywatorowe 1, czynnik jądrowy ?B). Znacznie częściej mamy do czynienia z kortykosteroidoopornością wtórną związaną np. z nadużywaniem ?2-agonistów. Diagnostyka astmy kortykosteroidoopornej oparta jest nadal na teście z doustnym prednizolonem, jako dodatkową metodę można stosować test kurczliwości naczyń skórnych. Leczenie astmy kortykosteroidoopornej wymaga zastosowania dużych dawek inhalacyjnych kortykosteroidów, w większości przypadków także optymalnej dawki doustnych kortykosteroidów oraz ?2-agonistów o przedłużonym działaniu. W rzadkich przypadkach stosuje się leczenie alternatywne: antybiotyki makrolidowe i leki immunosupresyjne. Nowe leki antyleukotrienowe mogą stanowić korzystne uzupełnienie terapii tej postaci astmy.

słowa kluczowe:

strony: od 143 do 148szacunkowy czas pobierania pliku (66 kB)
rodzaj łącza:561282565121024[kbps]
czas ściągania:145322[sek.]


Abyś mógł oglądać dokumenty w formacie PDF musisz mieć zainstalowany program Adobe Acrobat Reader. Program ten można pobrać stąd.


Strona główna | Czasopisma | Książki | Konferencje i zjazdy | Aktualności | Mediton | Kontakt

Copyright © 1996-2021 Oficyna Wydawnicza MEDITON | Wszelkie prawa zastrzeżone.