english version  
Mediton - Oficyna Wydawnicza
Strona główna Czasopisma Książki Konferencje i zjazdy Aktualności Mediton Kontakt  
   Czasopisma
wersja do druku
   Alergia Astma Immunologia - archiwum  

Alergia Astma Immunologia
     Archiwum
     Redakcja
     Rada programowa
     Informacje dla autorów i recenzentów
     Prenumerata
Otorynolarygnologia
Przegląd Alergologiczny Szukaj w artykułach:
  Oficjalny organ Polskiego Towarzystwa Alergologicznego
tom 3. nr 2. czerwiec 1998  
 SPIS TREŚCI

 Artykuły oryginalne
Wartość diagnostyczna oznaczeń białka kationowego eozynofilów (ECP) oraz mieloperoksydazy neutrofilów (MPO) w przebiegu odczynów bronchospastycznych u dzieci
Alina Puchnarewicz, Jolanta Tobolczyk, Anna Płoszczuk, Jerzy Hofman

Zakład Alergologii Dziecięcej Akademii Medycznej, ul. J. Waszyngtona 17, 15-274 Białystok


Celem przedstawionej pracy była ocena przydatności oznaczania stężeń białka kationowego eozynofilów (ECP) oraz mieloperoksydazy neutrofilów (MPO) w surowicy krwi, w celu różnicowania podłoża odczynów bronchospastycznych u dzieci. Badania wykonano w grupie 47 dzieci chorych, wśród których było 20 dzieci z atopową astmą oskrzelową umiarkowaną (AOI), 10 dzieci z astmą oskrzelową epizodyczną (AOII), 17 dzieci z nawracającymi zakażeniami dróg oddechowych (NZDO). Rozpoznanie ustalono na podstawie ogólnie przyjętych kryteriów WHO. Stężenie ECP i MPO oznaczono metodą radioimmunologiczną (Pharmacia LKB), wyniki wyrażano w ľg/L. Wyniki badań wykazały, że stężenie ECP było znamiennie podwyższone w grupie AOI i NZDO w porównaniu z grupą kontrolną. Nie stwierdzono różnicy istotnej statystycznie pomiędzy AOI i AOII, a także AOI i NZDO. Znamiennie wyższe stężenie MPO w surowicy stwierdzono w grupie AOI i NZDO w porównaniu z grupą kontrolną, a także w porównaniu AOI z NZDO. Różnica wartości stężeń MPO w AOI i AOII nie była istotna statystycznie. Badania nasze wskazują, że oznaczanie stężenia ECP i MPO wyłącznie w surowicy krwi nie stanowi obiektywnego kryterium diagnostycznego różnicującego odczyny bronchospastyczne.

słowa kluczowe:

strony: od 109 do 113szacunkowy czas pobierania pliku (73 kB)
rodzaj łącza:561282565121024[kbps]
czas ściągania:166322[sek.]


Abyś mógł oglądać dokumenty w formacie PDF musisz mieć zainstalowany program Adobe Acrobat Reader. Program ten można pobrać stąd.


Strona główna | Czasopisma | Książki | Konferencje i zjazdy | Aktualności | Mediton | Kontakt

Copyright © 1996-2021 Oficyna Wydawnicza MEDITON | Wszelkie prawa zastrzeżone.