english version  
Mediton - Oficyna Wydawnicza
Strona główna Czasopisma Książki Konferencje i zjazdy Aktualności Mediton Kontakt  
   Czasopisma
wersja do druku
   Alergia Astma Immunologia - archiwum  

Alergia Astma Immunologia
     Archiwum
     Redakcja
     Rada programowa
     Informacje dla autorów i recenzentów
     Prenumerata
Otorynolarygnologia
Przegląd Alergologiczny Szukaj w artykułach:
  Oficjalny organ Polskiego Towarzystwa Alergologicznego
tom 20. nr 4. grudzień 2015  
 SPIS TREŚCI

 Artykuły oryginalne
Zaostrzenia astmy po zakończeniu leczenia omalizumabem
Wojciech Budny, Roman Skiepko, Mateusz Łukaszyk, Maciej Klimek, Ziemowit Ziętkows ki, Anna Bodzenta-Łukaszyk

Wprowadzenie. Omalizumab ma ugruntowaną pozycję w leczeniu
astmy ciężkiej o podłożu alergicznym. Pomimo wielu lat doświadczeń
i badań nad lekiem nie określono optymalnego czasu trwania leczenia
przeciwciałem anty-IgE. W dostępnym piśmiennictwie opisywane są
przypadki utraty kontroli astmy po zaprzestaniu leczenia bez względu na
czas jego trwania.
Cel pracy. Celem pracy była ocena przebiegu choroby u pięciu pacjentek
leczonych omalizumabem przez ponad pięć lat, które w 2013 roku ze
względów formalnych nie otrzymały kontynuacji dotychczasowego leczenia
biologicznego.
Materiał i metody. W trakcie 18 tygodni obserwacji w badanej grupie
oceniano stan kliniczny, parametry czynnościowe układu oddechowego
(FEV1), stężenie tlenku azotu w powietrzu wydychanym (FeNO), konieczność
hospitalizacji, dawki wziewnych GKS (wGKS), ilość zaostrzeń, konieczność
włączenia systemowych GKS (sGKS) i zużycie leków doraźnych.
Wyniki. W całej badanej grupie odnotowano pogorszenie parametrów
wentylacyjnych układu oddechowego, wzrost zużycia leków doraźnych
i średniej dawki steroidów wziewnych, w trzech przypadkach doszło do
utraty kontroli choroby, a dwóm pacjentkom włączono steroidy systemowe.
Wnioski. Ze względu na możliwość występowania zaostrzeń astmy
w relatywnie krótkim okresie czasu po odstawieniu omalizumabu należy
ściśle monitorować przebieg choroby oraz rozważać wskazania do ponownej
kwalifikacji do leczenia anty-IgE.

słowa kluczowe: astma ciężka, omalizumab, zakończenie leczenia,severe asthma, omalizumab, treatment discontinuation

strony: od 253 do 256szacunkowy czas pobierania pliku (88 kB)
rodzaj łącza:561282565121024[kbps]
czas ściągania:197422[sek.]


Abyś mógł oglądać dokumenty w formacie PDF musisz mieć zainstalowany program Adobe Acrobat Reader. Program ten można pobrać stąd.


Strona główna | Czasopisma | Książki | Konferencje i zjazdy | Aktualności | Mediton | Kontakt

Copyright © 1996-2021 Oficyna Wydawnicza MEDITON | Wszelkie prawa zastrzeżone.