english version  
Mediton - Oficyna Wydawnicza
Strona główna Czasopisma Książki Konferencje i zjazdy Aktualności Mediton Kontakt  
   Czasopisma
wersja do druku
   Alergia Astma Immunologia - archiwum  

Alergia Astma Immunologia
     Archiwum
     Redakcja
     Rada programowa
     Informacje dla autorów i recenzentów
     Prenumerata
Otorynolarygnologia
Przegląd Alergologiczny Szukaj w artykułach:
  Oficjalny organ Polskiego Towarzystwa Alergologicznego
tom 20. nr 4. grudzień 2015  
 SPIS TREŚCI

 Artykuły poglądowe
Nieżyt nosa – najważniejsze fenotypy i endotypy oraz zasady leczenia
Rafał Fornal, Ryszard Kurzawa, Łukasz Błażowski, Iwona Sak

Nieżyt nosa jest częstą dolegliwością zarówno u dorosłych jak i u dzieci,
a jak wskazują najnowsze badania także w grupie niemowląt. Szerokim
pojęciem nieżytu nosa objęte są schorzenia z objawami blokady
nosa, przekrwienia błony śluzowej, wycieku z nosa, kichania i świądu,
które wynikają z zapalenia i/lub dysfunkcji błony śluzowej nosa. Pojęcie
nieżytu nosa obejmuje wiele różnych podtypów, z których kilka wciąż
wymaga dokładniejszej charakterystyki. W ostatniej dekadzie powstała
koncepcja fenotypów nieżytu nosa zdefiniowanych na podstawie obrazu
klinicznego, natomiast na podstawie charakterystyki zaburzeń patofizjologicznych
zdefiniowano pojęcie endotypów choroby. Kwalifikacja
do poszczególnych fenotypów i/lub endotypów nieżytu nosa pomaga
w wyjaśnieniu zmienności zarówno obrazu klinicznego, jak i odpowiedzi
na leczenie. Fenotypy i endotypy są dynamiczne, zachodzą na siebie
i mogą przekształcać się jeden w drugi, co utrudnia sprecyzowanie
definicji. Niemniej jednak, podejście oparte na określeniu fenotypów
i/lub endotypów umożliwia personalizację diagnostyki i leczenia w grupie
pacjentów z nieżytem nosa. W większości przypadków rozpoznanie
zapalenia błony śluzowej nosa nie jest skomplikowane, jeżeli oparte jest
na symptomatologii klinicznej. Natomiast fenotypowanie może okazać
się trudniejszym wyzwaniem. W poniższym opracowaniu scharakteryzowano
poszczególne fenotypy i endotypy nieżytu nosa, przedstawiono
zasady fenotypowania oraz omówiono stosowane metody diagnostyczne.
Zwrócono uwagę na istotny i jeszcze mało poznany problem nieżytu
nosa u niemowląt. Ponadto opisano leki stosowane w leczeniu poszczególnych
fenotypów nieżytu nosa.

słowa kluczowe: fenotyp, endotyp, alergiczny nieżyt nosa, medycyna spersonalizowanaphenotype, endotype, allergic rhinitis, personalized medicine

strony: od 242 do 242szacunkowy czas pobierania pliku (354 kB)
rodzaj łącza:561282565121024[kbps]
czas ściągania:72231274[sek.]


Abyś mógł oglądać dokumenty w formacie PDF musisz mieć zainstalowany program Adobe Acrobat Reader. Program ten można pobrać stąd.


Strona główna | Czasopisma | Książki | Konferencje i zjazdy | Aktualności | Mediton | Kontakt

Copyright © 1996-2021 Oficyna Wydawnicza MEDITON | Wszelkie prawa zastrzeżone.