english version  
Mediton - Oficyna Wydawnicza
Strona główna Czasopisma Książki Konferencje i zjazdy Aktualności Mediton Kontakt  
   Czasopisma
wersja do druku
   Alergia Astma Immunologia - archiwum  

Alergia Astma Immunologia
     Archiwum
     Redakcja
     Rada programowa
     Informacje dla autorów i recenzentów
     Prenumerata
Otorynolarygnologia
Przegląd Alergologiczny Szukaj w artykułach:
  Oficjalny organ Polskiego Towarzystwa Alergologicznego
tom 20. nr 3. wrzesień 2015  
 SPIS TREŚCI

 Artykuły oryginalne
Stan wiedzy pielęgniarek na temat aerozoloterapii u dzieci z astmą
Anna Bodajko-Grochowska, Anna Bednarek, Ewa Markut-Miotła, Tomasz Derewiecki, Andrzej Emeryk

Streszczenie
Wstęp. Aerozoloterapia stanowi najbardziej efektywną metodę leczenia
astmy. Kliniczna skuteczność tej metody determinowana jest głównie
przez prawidłową technikę inhalacji oraz właściwe użycie inhalatora.
Odpowiednio przeszkolona pielęgniarka odgrywa istotną rolę w procesie
terapeutycznym dziecka z astmą zarówno poprzez edukację pacjenta
i jego rodziny oraz podanie zgodnie z aktualną wiedzą zleconych leków
wziewnych.
Cel pracy. Próba oceny stanu wiedzy pielęgniarek na temat zasad aerozoloterapii
u dzieci z astmą oraz częstości korzystania tej grupy zawodowej
ze szkoleń i kursów dotyczących technik inhalacyjnych.
Materiał i metody. Badanie przeprowadzono w miesiącach marzec-
-kwiecień 2014 r. wśród 153 pielęgniarek zatrudnionych w szpitalach
i placówkach Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ). W badaniu użyto
autorskiego kwestionariusza ankiety.
Wyniki. Większość pielęgniarek nigdy nie uczestniczyła w szkoleniu
z aerozoloterapii w astmie dziecięcej. Wykorzystując inne metody samokształcenia
połowa uaktualniała swoją wiedzę 4-5 lat temu. Na 38
możliwych punktów z wiedzy o technikach inhalacyjnych respondenci
otrzymali średnio 23,76±3,15 pkt. Wykazano zależność pomiędzy stanem
wiedzy, a wiekiem (Rs-0,162-0,227; α-0,05), wykształceniem (Tau-b
Kendalla = -0,17; p=0,02) oraz miejscem zatrudnienia pielęgniarek (p
Kruskal Wallis test 0,001-0,37). Miejsce wykonywania pracy nie miało
natomiast istotnego wpływu na stan wiedzy pielęgniarek (p U Manna
Whitney'a 0,03-0,51).
Wnioski. Większy poziom wiedzy w zakresie technik inhalacyjnych
w astmie obserwowano u pielęgniarek zatrudnionych w oddziałach/poradniach
pulmonologicznych lub alergologicznych, z wyższym wykształceniem
i starszych wiekiem. Żadna z respondentek nie podałaby jednak
pod każdym względem prawidłowo zleconego leku wziewnego. W celu
uzyskania optymalnych efektów leczenia astmy dziecięcej konieczne są
cykliczne i obligatoryjne szkolenia pielęgniarek z zakresu aerozoloterapii.

słowa kluczowe: dzieci, pielęgniarki, terapia inhalacyjna, astma, edukacja, child, nurses, Inhaler technique asthma, education

strony: od 199 do 207szacunkowy czas pobierania pliku (109 kB)
rodzaj łącza:561282565121024[kbps]
czas ściągania:238432[sek.]


Abyś mógł oglądać dokumenty w formacie PDF musisz mieć zainstalowany program Adobe Acrobat Reader. Program ten można pobrać stąd.


Strona główna | Czasopisma | Książki | Konferencje i zjazdy | Aktualności | Mediton | Kontakt

Copyright © 1996-2021 Oficyna Wydawnicza MEDITON | Wszelkie prawa zastrzeżone.