english version  
Mediton - Oficyna Wydawnicza
Strona główna Czasopisma Książki Konferencje i zjazdy Aktualności Mediton Kontakt  
   Czasopisma
wersja do druku
   Alergia Astma Immunologia - archiwum  

Alergia Astma Immunologia
     Archiwum
     Redakcja
     Rada programowa
     Informacje dla autorów i recenzentów
     Prenumerata
Otorynolarygnologia
Przegląd Alergologiczny Szukaj w artykułach:
  Oficjalny organ Polskiego Towarzystwa Alergologicznego
tom 20. nr 3. wrzesień 2015  
 SPIS TREŚCI

 Artykuły oryginalne
Pyłek roślin i zarodniki grzybów mikroskopowych w powietrzu atmosferycznym Łodzi w roku 2013
Barbara Majkowska-Wojciechowska, Zofia Balwierz, Marek L. Kowalski

Streszczenie
Wprowadzenie. Ekspozycja na wysokie stężenia pyłku i alergenów grzybów
mikroskopowych jest niekorzystna a nawet niebezpieczna dla chorych
z alergią pyłkową.
Cel pracy. Analiza stężeń pyłku 20 wybranych taksonów roślin o znaczeniu
alergogennym i grzybów mikroskopowych Alternaria i Cladosporium
w powietrzu atmosferycznym w Łodzi.
Metody. Monitorowanie bioaerosolu powietrza Łodzi (51°46 '17,5''N,
19°28'29'' E0.3), w 2013 roku było przeprowadzone przez nasz Ośrodek
po raz jedenasty (od 2003 roku). Badania prowadzono w sposób ciągły,
metodą objętościową od lutego do września w centrum miasta, przy
użyciu urządzenia Lanzoni, w systemie tygodniowym. Początki i końce
sezonu liczono metodą 98% czyli początek przypadał w dniu, gdy kumulatywna
suma ziaren pyłku osiągała 1% sezonowej sumy rocznej a koniec
przypadał w dniu, w którym rejestrowano 99% ziaren danego taksonu.
Wyniki. W 2013 roku, całkowita liczba zarodników pleśni dwóch analizowanych
taksonów (Alternaria i Cladosporium) wyniosła 736,046,
w tym spory Cladosporium dominowały i stanowiły 98%, a suma zarodników
Alternaria wyniosła jedynie 2% całkowitej liczby analizowanych
form przetrwalnikowych. Suma zidentyfikowanych ziaren pyłku 20 taksonów
wyniosła 30,135. Najwyższe sumy roczne odnotowano dla takich
taksonów drzew i krzewów jak olsza, brzoza, sosnowate, dąb. Wśród
roślin zielnych dominował liczebnie pyłek traw, pokrzywy, szczawiu, bylicy,
babki. W odniesieniu dla lat poprzednich, nie stwierdzono wzrostu
stężeń pyłku ambrozji.
Wnioski. W 2013 roku, podobnie jak w poprzednich sezonach nie odnotowano
trendów, które wskazywałyby na wcześniejsze początki sezonów
pylenia, dłuższe i bardziej nasilone pylenie.

słowa kluczowe: monitoring pyłkowy, pyłek, alergia pyłkowa, Cladosprium Alternaria aeromykologia, Łódż, Polska,pollen count, pollen allergy, Cladosprium, Atrenaria, aeromycology, Lodz, Poland

strony: od 192 do 198szacunkowy czas pobierania pliku (165 kB)
rodzaj łącza:561282565121024[kbps]
czas ściągania:3411642[sek.]


Abyś mógł oglądać dokumenty w formacie PDF musisz mieć zainstalowany program Adobe Acrobat Reader. Program ten można pobrać stąd.


Strona główna | Czasopisma | Książki | Konferencje i zjazdy | Aktualności | Mediton | Kontakt

Copyright © 1996-2021 Oficyna Wydawnicza MEDITON | Wszelkie prawa zastrzeżone.