english version  
Mediton - Oficyna Wydawnicza
Strona główna Czasopisma Książki Konferencje i zjazdy Aktualności Mediton Kontakt  
   Czasopisma
wersja do druku
   Alergia Astma Immunologia - archiwum  

Alergia Astma Immunologia
     Archiwum
     Redakcja
     Rada programowa
     Informacje dla autorów i recenzentów
     Prenumerata
Otorynolarygnologia
Przegląd Alergologiczny Szukaj w artykułach:
  Oficjalny organ Polskiego Towarzystwa Alergologicznego
tom 20. nr 3. wrzesień 2015  
 SPIS TREŚCI

 Artykuły oryginalne
Ocena limfocytów regulatorowych T, subpopulacji Tr1 u chorych na astmę,po stymulacji in vitro, przy użyciu wielokolorowej cytometrii przepływowej
Łukasz Kraszula, Makandjou-Ola Eusebio, Maciej Kupczyk, Piotr Kuna, Mirosława Pietruczuk

Streszczenie
Wprowadzenie. Ciężka postać astmy oskrzelowej stanowi szczególny
problem kliniczny. W patogenezie astmy istotną rolę przypisuje się dysfunkcji
subpopulacji limfocytów regulatorowych Tr1. Dlatego duże nadzieje
wiąże się z potencjalnym zastosowaniem terapeutycznym subpopulacji
limfocytów Tr1.
Cel pracy. Ocena możliwości indukcji w warunkach in vitro limfocytów
Tr1, oraz sprawdzenie czy po stymulacji zostanie zachowana równowaga
immunologiczna pomiędzy subpopulacjami limfocytów Tr1 i Th2 u pacjentów
chorych na astmę, szczególnie ciężką jej postać.
Materiał i metody. Do badania zakwalifikowano sześćdziesięciu pacjentów
z rozpoznaną astmą, w tym 30 z ciężką i 30 z umiarkowaną-łagodną
postacią choroby. Grupę kontrolną stanowiło 30 zdrowych ochotników.
Diagnoza astmy została postawiona zgodnie z powszechnie akceptowanymi
zaleceniami - GINA 2014. Materiałem badanym była krew żylna,
pobrana na K2EDTA. Ocenę immmunofenotypu CD4/CD25//FoxP3/CD69/
IL-10/IL-4, subpopulacji limfocytów Tr1 i Th2 wykonano techniką wielokolorowej
cytometrii przepływowej.
Wyniki. U pacjentów chorych na astmę ciężką odsetek i liczba bezwzględna
limfocytów Tr1 były znamiennie obniżone w porównaniu do
grupy chorych z astmą umiarkowaną-łagodną i grupy kontrolnej p<0,01.
Nie stwierdzono różnic w odsetku i liczbie bezwzględnej tych komórek
pomiędzy grupą chorych na astmę umiarkowaną-łagodną a grupą kontrolną.
Wykazano statystycznie znamienne obniżenie współczynnika Tr1/
Th2 w grupie chorych na astmę ciężką w porównaniu do grupy chorych
z astmą umiarkowaną-łagodną p<0,02.
Wnioski. Wpływ stymulacji na subpopulację limfocytów Tr1 jest znacznie
mniejszy u chorych na ciężką astmę. U pacjentów chorych na astmę ciężką
zachwiana jest równowaga immunologiczna pomiędzy subpopulacją
limfocytów regulatorowych Tr1 a efektorowych Th2.

słowa kluczowe: astma, limfocyty Tr1, limfocyty Th2, IL-10, asthma, Tr1, Th2, IL-10

strony: od 185 do 191szacunkowy czas pobierania pliku (175 kB)
rodzaj łącza:561282565121024[kbps]
czas ściągania:3612642[sek.]


Abyś mógł oglądać dokumenty w formacie PDF musisz mieć zainstalowany program Adobe Acrobat Reader. Program ten można pobrać stąd.


Strona główna | Czasopisma | Książki | Konferencje i zjazdy | Aktualności | Mediton | Kontakt

Copyright © 1996-2021 Oficyna Wydawnicza MEDITON | Wszelkie prawa zastrzeżone.