english version  
Mediton - Oficyna Wydawnicza
Strona główna Czasopisma Książki Konferencje i zjazdy Aktualności Mediton Kontakt  
   Czasopisma
wersja do druku
   Alergia Astma Immunologia - archiwum  

Alergia Astma Immunologia
     Archiwum
     Redakcja
     Rada programowa
     Informacje dla autorów i recenzentów
     Prenumerata
Otorynolarygnologia
Przegląd Alergologiczny Szukaj w artykułach:
  Oficjalny organ Polskiego Towarzystwa Alergologicznego
tom 20. nr 3. wrzesień 2015  
 SPIS TREŚCI

 Artykuły poglądowe
Zdrowe starzenie jako problem społeczny i naukowy – doświadczenia Centrum Badań nad Zdrowym Starzeniem (HARC) UM w Łodzi
Marek L. Kowalski

Idea Zdrowego i Aktywnego Starzenia
Postępujący proces starzenia społeczeństwa jest zjawiskiem nieuniknionym i powszechnym w skali globu, choć w różnych społeczeństwach występuje z różnym natężeniem.
Również w Polsce zjawisko starzenia społeczeństwa jest coraz bardziej widoczne. Osoby w wieku powyżej 65 lat
już teraz stanowią 13,5% polskiego społeczeństwa (5 mln) a według prognoz demograficznych do roku 2030 liczba ma
może ulec podwojeniu.
Zjawisko starzenia się społeczeństw jest skutkiem zarówno mniejszej liczby urodzeń jak i wydłużającej się w wymiarze jednostkowym długości życia. Poprawa warunków życia i postępy medycyny sprawiają, że żyjemy coraz dłużej, a nowym wyzwaniem staje się jakość życia w wieku starszym. Aby móc
w pełni cieszyć się „jesienią życia”, obok godziwych warunków ekonomicznych i zabezpieczeń socjalnych niezbędne
jest zdrowie, rozumiane jako najmniejsza z możliwych chorobowość, sprawność – fizyczna i intelektualna oraz jak najdłużej zachowana samodzielność. Dlatego tak ważne jest,
aby osoby starsze jak najdłużej pozostawały aktywne – zawodowo, edukacyjnie, społecznie, kulturalnie, aby ich potencjał mógł zostać w pełni wykorzystany zarówno w sferze ekonomicznej, jak i międzypokoleniowej, co zapobiegnie ich wykluczaniu poza nawias społeczeństwa.
Odpowiedzią na te wyzwania jakie niesie starzejące sięspołeczeństwo jest stworzenie koncepcji Zdrowego i Aktywnego Starzenia rozumianej jako rozwój i utrzymanie
optymalnego dobrostanu umysłowego, społecznego i fizycznego oraz aktywności przez osoby starsze.
Realizacja idei zdrowego starzenia możliwa jest poprzez zapewnienie zdrowych warunków życia, promocje zdrowia, prewencje i/lub minimalizacje chorobowości. Profilaktyka
(już we wczesnych latach życia), właściwa diagnostyka i właściwe, kompleksowe uwzględniające wiek pacjenta leczenie
zdają się być kluczem do poprawy wskaźników zdrowotnych na przyszłość. Choć nie na wszystkie uwarunkowania zdrowego
starzenia środowisko medyczne ma wpływ jest oczywiste, że w realizacji większości tych celów lekarze i naukowcy powinno mieć rolę wiodącą.
Ale problemy medyczne osób starszych (tab. I) nie znajdują jeszcze prostych i jednoznacznych odpowiedzi we współczesnej wiedzy medycznej. Mechanizmy fizjologii czy patofizjologii starzenia, odrębności patomechanizmów chorobowych w wieku starszym, czy odmienna wrażliwość na farmakoterapię to tylko niektóre zagadnienia wymagające dalszych intensywnych badań naukowych.
Centrum Badań nad Zdrowym Starzeniem
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Odpowiedzią łódzkiego środowiska medycznego na wyzwania społeczne, medyczne i naukowe związane ze starzejącym się społeczeństwem było powołanie w 2011 roku

słowa kluczowe:

strony: od 149 do 151szacunkowy czas pobierania pliku (58 kB)
rodzaj łącza:561282565121024[kbps]
czas ściągania:135321[sek.]


Abyś mógł oglądać dokumenty w formacie PDF musisz mieć zainstalowany program Adobe Acrobat Reader. Program ten można pobrać stąd.


Strona główna | Czasopisma | Książki | Konferencje i zjazdy | Aktualności | Mediton | Kontakt

Copyright © 1996-2021 Oficyna Wydawnicza MEDITON | Wszelkie prawa zastrzeżone.