english version  
Mediton - Oficyna Wydawnicza
Strona główna Czasopisma Książki Konferencje i zjazdy Aktualności Mediton Kontakt  
   Czasopisma
wersja do druku
   Alergia Astma Immunologia - archiwum  

Alergia Astma Immunologia
     Archiwum
     Redakcja
     Rada programowa
     Informacje dla autorów i recenzentów
     Prenumerata
Otorynolarygnologia
Przegląd Alergologiczny Szukaj w artykułach:
  Oficjalny organ Polskiego Towarzystwa Alergologicznego
tom 20. nr 2. czerwiec 2015  
 SPIS TREŚCI

 Artykuły oryginalne
Jeden układ – dwa pomiary stężenia tlenku azotu w donosowej próbie prowokacyjnej z alergenem
Edyta Krzych-Fałta, Bolesław Samoliński, Adam Sybilski, Oksana Wojas

Wprowadzenie. Donosowa próba prowokacyjna (oceniana przy pomocy
poziomu tlenku azotu w powietrzu wydychanym) ze względu na
wysoką czułość i swoistość odnajduje szczególne miejsce w diagnostyce
różnicowej alergicznego nieżytu nosa.
Cel pracy. Próba oceny markera zapalenia (tlenku azotu) w kondensacie
powietrza wydychanego w donosowej próbie prowokacyjnej
z alergenem (DPPA).
Materiał i metody. Materiał badawczy stanowiła grupa 60 badanych:
30 pacjentów z rozpoznanym uczuleniem na pospolite alergeny środowiskowe
i 30 osób zdrowych. Metodą jaką posłużono się w badaniu
była DPPA z zastosowaniem wystandaryzowanej dawki alergenu
5000 SBU/Ml monitorowana za pomocą pomiaru stężenia tlenku azotu
w powietrzu wydychanym (z nosa (nNO) i oskrzeli (oNO)).
Wyniki. Poziom stężenia tlenku azotu w powietrzu wydychanym wykazał
złożoność reakcji w DPPA różnicując grupę badanych z alergicznym
nieżytem nosa vs. zdrowi. Faza wczesna reakcji alergicznej charakteryzowała
się spadkiem stężenia nNO. W 4 godzinie po donosowej
aplikacji alergenu zaobserwowano wzrost oNO z 22,17 ppB do poziomu
23,13 ppB w grupie badanych z alergicznym nieżytem nosa. Wykazano
umiarkowaną korelację zgłaszanych dolegliwości mierzonych
skalą VAS z nNO przed DPPA (r=0,569, p<0,05), w 25 minucie badania
(r=0,464, p<0,05) w 4 godzinie badania (r=0,529, p<0,05) oraz oNO
w badaniu pierwszym (r=0,295, p=0,022) w 45 minucie (r=0,349,
p=0,006) i w późnej fazie reakcji alergicznej (r=0,356, p<0,05).
Wniosek. DPPA z wykorzystaniem pomiarów poziomu nNO i oNO dostarcza
cennych informacji w zakresie odpowiedzi układu oddechowego
na donosową aplikację alergenu.

słowa kluczowe: Donosowa Próba Prowokacyjna z Alergenem, poziom nNO i oNO,Nasal Allergen Challenge, level of nNO and oNO

strony: od 111 do 116szacunkowy czas pobierania pliku (109 kB)
rodzaj łącza:561282565121024[kbps]
czas ściągania:238432[sek.]


Abyś mógł oglądać dokumenty w formacie PDF musisz mieć zainstalowany program Adobe Acrobat Reader. Program ten można pobrać stąd.


Strona główna | Czasopisma | Książki | Konferencje i zjazdy | Aktualności | Mediton | Kontakt

Copyright © 1996-2021 Oficyna Wydawnicza MEDITON | Wszelkie prawa zastrzeżone.