english version  
Mediton - Oficyna Wydawnicza
Strona główna Czasopisma Książki Konferencje i zjazdy Aktualności Mediton Kontakt  
   Czasopisma
wersja do druku
   Alergia Astma Immunologia - archiwum  

Alergia Astma Immunologia
     Archiwum
     Redakcja
     Rada programowa
     Informacje dla autorów i recenzentów
     Prenumerata
Otorynolarygnologia
Przegląd Alergologiczny Szukaj w artykułach:
  Oficjalny organ Polskiego Towarzystwa Alergologicznego
tom 20. nr 2. czerwiec 2015  
 SPIS TREŚCI

 Artykuły oryginalne
Tryptaza i histamina u chorych z napadowym obrzękiem naczynioruchowym w przebieguniedoboru C1 inhibitora i u chorych z mastocytozą
Aleksander Obtułowicz, Magdalena Pirowska, Wojciech Dyga, Ewa Czarnobilska, Anna Wojas-Pelc

Wprowadzenie. Poziom tryptazy i histaminy w surowicy może być
wskaźnikiem pobudzenia komórek tucznych w przebiegu wielu chorób
takich jak mastocytoza, alergia IgE zależna, obrzęki napadowe, potwierdzając
ich udział w patomechanizmie tych schorzeń.
Cel pracy. Analiza poziomu tryptazy i histaminy w surowicy oraz ocena
zależności pomiędzy ich poziomem w surowicy badanych grup chorych.
Materiał i metody. Badania wykonano u 14 chorych z mastocytozą,
w tym u 6 chorych z mastocytozą układową i u 8 z pokrzywką barwną,
u 14 chorych z wrodzonym obrzękiem naczynioruchowym w przebiegu
niedoboru C1 inhibitora w okresie napadu obrzęku oraz u 10 osób zdrowych
stanowiących grupę kontrolną. U badanych oznaczono poziom
tryptazy w surowicy metodą FEIA z wykorzystaniem aparatu UniCAP 100
Phadia oraz poziom histaminy w surowicy oznaczano metodą ELISA (Labor
Diagnostika Nord).
Wyniki. U 6 chorych z rozpoznaniem mastocytozy układowej wykazano
wysoki poziom tryptazy (>60 μg/L). U większości chorych z pokrzywką
barwną poziom tryptazy był podwyższony, jednak nie przekraczał
60 μg/L. Poziom histaminy w surowicy u połowy chorych z mastocytozą
systemową był podwyższony, nie korelował jednak ze wzrostem poziomu
tryptazy. U osób z wrodzonym obrzękiem naczynioruchowym oznaczany
w czasie obrzęku poziom tryptazy i histaminy w surowicy pozostawał
w normie. W grupie tej nie wykazano również korelacji pomiędzy
poziomami badanych parametrów.
Wnioski. W obu badanych grupach chorych nie stwierdzono korelacji
pomiędzy poziomem tryptazy i histaminy, co sugeruje niezależność wydzielania
tych mediatorów z komórek tucznych.

słowa kluczowe: tryptaza, histamina, mastocytoza, dziedziczny obrzęk naczynioruchowy tryptase, histamine, mastocytosis, hereditary angioedema

strony: od 106 do 110szacunkowy czas pobierania pliku (162 kB)
rodzaj łącza:561282565121024[kbps]
czas ściągania:3311642[sek.]


Abyś mógł oglądać dokumenty w formacie PDF musisz mieć zainstalowany program Adobe Acrobat Reader. Program ten można pobrać stąd.


Strona główna | Czasopisma | Książki | Konferencje i zjazdy | Aktualności | Mediton | Kontakt

Copyright © 1996-2021 Oficyna Wydawnicza MEDITON | Wszelkie prawa zastrzeżone.