english version  
Mediton - Oficyna Wydawnicza
Strona główna Czasopisma Książki Konferencje i zjazdy Aktualności Mediton Kontakt  
   Czasopisma
wersja do druku
   Alergia Astma Immunologia - archiwum  

Alergia Astma Immunologia
     Archiwum
     Redakcja
     Rada programowa
     Informacje dla autorów i recenzentów
     Prenumerata
Otorynolarygnologia
Przegląd Alergologiczny Szukaj w artykułach:
  Oficjalny organ Polskiego Towarzystwa Alergologicznego
tom 20. nr 1. styczeń 2015  
 SPIS TREŚCI

 Artykuły oryginalne
Charakterystyka świądu i ocena zależności między jego nasileniem a wybranymi parametrami psychologicznymi u pacjentów z wypryskiem kontaktowym
Magdalena Świnoga, Anna Zalewska-Janowska

Wprowadzenie. Wyprysk kontaktowy jest jedną z najczęstszych chorób
dermatologicznych, wiążących się z kłopotliwymi i długotrwałymi objawami,
wśród których do najbardziej uciążliwych zalicza się świąd. Jego
negatywny wpływ zaznacza się zarówno w fizycznym, jak i mentalnym
wymiarze funkcjonowania pacjentów. Dlatego też, bardzo istotne wydaje
się identyfikowanie czynników, wpływających na nasilenie świądu.
Cel pracy. Ocena świądu, jak również ocena zależności jego nasilenia
a wskaźnikiem tłumienia emocji, preferencjami w doborze strategii radzenia
sobie ze stresem i fizycznego i mentalnego wymiaru zdrowia w
grupie pacjentów z wypryskiem kontaktowym.
Materiał i metody. Do badania zakwalifikowano 30 pacjentów z wypryskiem
kontaktowym w wieku od 18 do 65 lat, w tym 23 kobiety
i 7 mężczyzn. Średnia wieku wyniosła (M=45; SD±15,21). Respondenci
wypełniali zestaw testów psychologicznych, badających wybrane parametry
psychologiczne, a także oceniali nasilenie świądu za pomocą wizualnej
skali analogowej VAS oraz wypełniali Kwestionariusz Opisowej
Oceny Świądu autorstwa J. Szepietowskiego i A. Reicha. Uzyskane wyniki
poddano analizie statystycznej.
Wyniki. Uzyskano istotną korelację dodatnią (r=0,40) między nasileniem
świądu a wskaźnikiem tłumienia gniewu (CESC G), jak również statystycznie
istotną korelację ujemną między nasileniem świądu a strategią radzenia
sobie związaną z poszukiwaniem kontaktów towarzyskich (PKT). Nie
zaobserwowano wyników istotnych statystycznie między pozostałymi
badanymi czynnikami.
Wnioski. Adekwatna ekspresja gniewu, jak również nauka właściwych
strategii radzenia sobie ze stresem mogą przyczynić się do złagodzenia
nasilenia świądu u pacjentów z wypryskiem kontaktowym

słowa kluczowe: wyprysk kontaktowy, świąd, stres, tłumienie emocji,contact dermatitis, pruritus, stress, emotional suppression

strony: od 57 do 57szacunkowy czas pobierania pliku (70 kB)
rodzaj łącza:561282565121024[kbps]
czas ściągania:155322[sek.]


Abyś mógł oglądać dokumenty w formacie PDF musisz mieć zainstalowany program Adobe Acrobat Reader. Program ten można pobrać stąd.


Strona główna | Czasopisma | Książki | Konferencje i zjazdy | Aktualności | Mediton | Kontakt

Copyright © 1996-2021 Oficyna Wydawnicza MEDITON | Wszelkie prawa zastrzeżone.