english version  
Mediton - Oficyna Wydawnicza
Strona główna Czasopisma Książki Konferencje i zjazdy Aktualności Mediton Kontakt  
   Czasopisma
wersja do druku
   Alergia Astma Immunologia - archiwum  

Alergia Astma Immunologia
     Archiwum
     Redakcja
     Rada programowa
     Informacje dla autorów i recenzentów
     Prenumerata
Otorynolarygnologia
Przegląd Alergologiczny Szukaj w artykułach:
  Oficjalny organ Polskiego Towarzystwa Alergologicznego
tom 20. nr 1. styczeń 2015  
 SPIS TREŚCI

 Artykuły oryginalne
Przydatność naskórkowych testów płatkowych z alergenami pokarmowymi w diagnostyce i leczeniu atopowego zapalenia skóry u dorosłych
Barbara Rymarczyk, Joanna Glück, Barbara Rogala

Wprowadzenie. Atopowe zapalenie skóry jest chorobą uwarunkowaną
wieloczynnikowo. Przypuszcza się, że istotny wpływ na przebieg choroby
wywierają czynniki pokarmowe, które mogą nasilać stan zapalny skóry.
Cel pracy. Ocena przydatności naskórkowych testów płatkowych z alergenami
pokarmowymi w diagnostyce i leczeniu atopowego zapalenia
skóry.
Materiał i metody. Do badania włączono 30 osób dorosłych (19K,
11M, wiek śr. 34,9±4,3 lat) z rozpoznanym atopowym zapaleniem skóry
w stopniu umiarkowanym/ciężkim. U wszystkich dokonano początkowej
oceny stanu skóry (SCORAD I), wykonano punktowe testy skórne z alergenami
pokarmowymi i wziewnymi, oznaczono stężenie swoistych IgE
przeciwko wybranym alergenom pokarmowym, wykonano naskórkowe
testy płatkowe z wybranymi alergenami pokarmowymi. Na podstawie
uzyskanych wyników badań diagnostycznych chorym zalecono przestrzeganie
diety eliminującej określone pokarmy z diety. Po zakończeniu
diety ponownie dokonano oceny stanu skóry (SCORAD II).
Wyniki. U 2 (6,7%) osób wystąpiły w przeszłości objawy anafilaksji pokarmowej.
9 (30%) osób wskazywało na nasilenia zmian skórnych pod
wpływem przypraw, 6 (20%) czekolady, 5 (16,7%) mleka i alkoholu,
3 (10%) jaj kurzych i owoców. U 4 (13,3%) osób uzyskano dodatnie wyniki
punktowych testów skórnych z alergenami pokarmowymi. U 6 osób
(20%) stwierdzono podwyższone stężenia swoistych IgE przeciwko białkom
mleka krowiego i białku jaja kurzego. U dwóch osób (6,7%) uzyskano
dodatni wynik naskórkowych testów płatkowych z pokarmami, ale
jedynie u jednej osoby uzyskano istotną poprawę stanu skóry (Δ SCORAD
10 pkt) po zastosowanej diecie.
Wnioski. Naskórkowe testy płatkowe u osób dorosłych rzadko pozwalają
na identyfikację czynnika pokarmowego odpowiedzialnego za nasilanie/
podtrzymywanie objawów atopowego zapalenia skóry, ale ich bezpieczeństwo
i niski koszt badania mogą być pomocne w diagnostyce ciężkich
postaci AZS również u osób dorosłych.

słowa kluczowe: alergia pokarmowa, atopowe zapalenie skóry, alergeny pokarmowe, naskórkowe testy płatkowe, pokarmowe,food allergy, atopic dermatitis, food allergens, patch tests

strony: od 46 do 52szacunkowy czas pobierania pliku (137 kB)
rodzaj łącza:561282565121024[kbps]
czas ściągania:2810532[sek.]


Abyś mógł oglądać dokumenty w formacie PDF musisz mieć zainstalowany program Adobe Acrobat Reader. Program ten można pobrać stąd.


Strona główna | Czasopisma | Książki | Konferencje i zjazdy | Aktualności | Mediton | Kontakt

Copyright © 1996-2021 Oficyna Wydawnicza MEDITON | Wszelkie prawa zastrzeżone.