english version  
Mediton - Oficyna Wydawnicza
Strona główna Czasopisma Książki Konferencje i zjazdy Aktualności Mediton Kontakt  
   Czasopisma
wersja do druku
   Alergia Astma Immunologia - archiwum  

Alergia Astma Immunologia
     Archiwum
     Redakcja
     Rada programowa
     Informacje dla autorów i recenzentów
     Prenumerata
Otorynolarygnologia
Przegląd Alergologiczny Szukaj w artykułach:
  Oficjalny organ Polskiego Towarzystwa Alergologicznego
tom 19. nr 1. marzec 2014  
 SPIS TREŚCI

 Artykuły oryginalne
Dodatki spożywcze jako czynnik wywołujący objawy nadwrażliwości pokarmowej u osób dorosłych
Barbara Rymarczyk, Joanna Glück, Barbara Rogala

Wprowadzenie. Dodatki spożywcze są powszechnie stosowane do produkcji pożywienia. Często przypisuje im się istotną rolę w wywoływaniu objawów nadwrażliwości ze strony różnych narządów z udziałem wszystkich znanych mechanizmów nadwrażliwości.
Cel pracy. Ocena częstości występowania nadwrażliwości na dodatki spożywcze, współistnienia nadwrażliwości na dodatki spożywcze z cechami atopii oraz skuteczności diety z ograniczeniem spożycia dodatków spożywczych.
Materiał i metody. Do badania włączono 90 osób dorosłych (53K, 37M, wiek śr. 47±8,4 lat). Wszyscy badani zostali poddani badaniu ankietowemu, następnie wykonano testy punktowe z alergenami pokarmowymi i wziewnymi. Kolejno u wszystkich chorych zalecono 7-dniową dietę uwalniająca od objawów. U chorych, u których doszło do złagodzenia lub ustąpienia objawów przeprowadzono doustną prowokację dodatkami spożywczymi. W przypadku pozytywnego wyniku prowokacji zalecono 3-miesięczną dietę z ograniczeniem spożycia dodatków spożywczych, po której dokonano ponownej oceny stanu klinicznego chorych.
Wyniki. Cechy atopii na podstawie punktowych testów skórnych z alergenami pokarmowymi stwierdzono u 8 osób (8,9%). Objawami najczęściej zgłaszanymi przez chorych były: pokrzywka (n=53; 58,9%) oraz obrzęk naczynioruchowy z pokrzywką (n=12; 13,3%). Pokarmami najczęściej powiązanymi wg chorych z występowaniem objawów nadwrażliwości były: wędliny paczkowane (n=23; 25,6%) i napoje sztucznie barwione (n=21; 23,3%). Pozytywny skutek 7-dniowej diety uwalniającej od objawów zaobserwowało u siebie 27 osób (30%). Dodatni wynik doustnej prowokacji dodatkami spożywczymi uzyskano u 9 osób (10%). U żadnego z badanych nie zaobserwowano trwałego, całkowitego ustąpienia dolegliwości w wyniku przewlekłego stosowania diety.
Wnioski. Nadwrażliwość pokarmowa potwierdzona próbą prowokacji jest znacznie rzadsza aniżeli wynika to z wywiadu. Atopia nie stanowi czynnika predysponującego do nadwrażliwości na dodatki spożywcze. Spożywanie dodatków spożywczych rzadko stanowi jedyną przyczyną przewlekłych dolegliwości.

słowa kluczowe: dodatki spożywcze, nadwrażliwość pokarmowa, food additives, food hypersensitivity

strony: od 35 do 41szacunkowy czas pobierania pliku (1425 kB)
rodzaj łącza:561282565121024[kbps]
czas ściągania:28690462312[sek.]


Abyś mógł oglądać dokumenty w formacie PDF musisz mieć zainstalowany program Adobe Acrobat Reader. Program ten można pobrać stąd.


Strona główna | Czasopisma | Książki | Konferencje i zjazdy | Aktualności | Mediton | Kontakt

Copyright © 1996-2021 Oficyna Wydawnicza MEDITON | Wszelkie prawa zastrzeżone.