english version  
Mediton - Oficyna Wydawnicza
Strona główna Czasopisma Książki Konferencje i zjazdy Aktualności Mediton Kontakt  
   Czasopisma
wersja do druku
   Alergia Astma Immunologia - archiwum  

Alergia Astma Immunologia
     Archiwum
     Redakcja
     Rada programowa
     Informacje dla autorów i recenzentów
     Prenumerata
Otorynolarygnologia
Przegląd Alergologiczny Szukaj w artykułach:
  Oficjalny organ Polskiego Towarzystwa Alergologicznego
tom 18. nr 3. wrzesień 2013  
 SPIS TREŚCI

 Artykuły oryginalne
Immunofenotyp limfocytów T u niemowląt i małych dzieci z hipogammaglobulinemią
Aleksandra Szczawińska-Popłonyk, Husam Samara, Anna Bręborowicz,Grzegorz Dworacki, Lidia Ossowska, Agata Kolecka-Bednarczyk

Streszczenie
Wprowadzenie. Zaburzenia biosyntezy przeciwciał są najliczniej reprezentowaną kategorią pierwotnych niedoborów odporności o zróżnicowanej immunopatologii, manifestacji klinicznej i podłożu genetycznym. W wielu schorzeniach z tej grupy defekty różnicowania i dojrzewania limfocytów B zostały dobrze określone, natomiast rola limfocytów T w patomechanizmie hipogammaglobulinemii u niemowląt i małych dzieci nie została wyjaśniona.
Cel badania. Wyjaśnienie, czy niedobory przeciwciał u niemowląt i małych dzieci związane są z zaburzeniami w zakresie ekspresji wybranych markerów subpopulacji limfocytów T, co pozwoliłoby na lepsze zrozumienie patomechanizmu hipogammaglobulinemii.
Materiał i metody. Badaniem objęto 22 dzieci w wieku od 8 do 61 miesięcy, u których stwierdzono niedobór jednego lub więcej izotypów immunoglobulin. Ocenę dojrzewania populacji limfocytów T krwi obwodowej przeprowadzono za pomocą cytometrii przepływowej. Identyfikowane markery powierzchniowe obejmowały CD45, CD3, CD4, CD8, HLA-DR, CD45RA i CD45RO.
Wyniki. Charakterystyczny immunofenotyp obejmował zwiększony odsetek populacji komórkowej CD3+CD4-CD8- o cechach czynnościowej niedojrzałości oraz zwiększoną ekspresję markerów aktywacji limfocytów T – HLA-DR i CD45RO.
Wnioski. Zaburzenia biosyntezy przeciwciał u niemowląt i małych dzieci nie są ograniczone wyłącznie do hipogammaglobulinemii, ale także obejmują spektrum zaburzeń komórkowych elementów układu odpornościowego.

słowa kluczowe: hipogammaglobulinemia, limfocyty T, immunofenotyp, dzieci, hypogammaglobulinemia, T lymphocytes, immunophenotype, children

strony: od 175 do 181szacunkowy czas pobierania pliku (716 kB)
rodzaj łącza:561282565121024[kbps]
czas ściągania:1444623127[sek.]


Abyś mógł oglądać dokumenty w formacie PDF musisz mieć zainstalowany program Adobe Acrobat Reader. Program ten można pobrać stąd.


Strona główna | Czasopisma | Książki | Konferencje i zjazdy | Aktualności | Mediton | Kontakt

Copyright © 1996-2021 Oficyna Wydawnicza MEDITON | Wszelkie prawa zastrzeżone.