english version  
Mediton - Oficyna Wydawnicza
Strona główna Czasopisma Książki Konferencje i zjazdy Aktualności Mediton Kontakt  
   Czasopisma
wersja do druku
   Alergia Astma Immunologia - archiwum  

Alergia Astma Immunologia
     Archiwum
     Redakcja
     Rada programowa
     Informacje dla autorów i recenzentów
     Prenumerata
Otorynolarygnologia
Przegląd Alergologiczny Szukaj w artykułach:
  Oficjalny organ Polskiego Towarzystwa Alergologicznego
tom 18. nr 3. wrzesień 2013  
 SPIS TREŚCI

 Artykuły poglądowe
Alergia na lateks – czynniki wywołujące, symptomatologia i postępowanie
Katarzyna Gembka, Ewa Cichocka-Jarosz

Streszczenie
Praca przedstawia obecny stan wiedzy na temat alergii na lateks, z uwzględnieniem rysu historycznego, charakterystyki alergenów głównych, grup ryzyka, obrazu klinicznego, dostępnych metod diagnostyki, zaleceń dotyczących leczenia i prewencji. Częstość uczulenia na lateks w populacji ogólnej kształtuje się w granicach 0,66-18,3%, ogólna częstość anafilaksji na lateks wynosi 0,4%, a w warunkach okołooperacyjnych sięga 20%. Najważniejsze grupy ryzyka rozwoju alergii na lateks to dzieci z rozszczepem kręgosłupa i przepukliną oponowo-rdzeniową, pracownicy służby zdrowia, głównie z oddziałów zabiegowych oraz dzieci z wadami wrodzonymi, poddawane wielokrotnym zabiegom operacyjnym lub po urazach rdzenia kręgowego. Uczulenie na lateks może przebiegać w postaci trzech zespołów klinicznych – wyprysku kontaktowego z podrażnienia, alergicznego wyprysku kontaktowego oraz objawów reakcji natychmiastowej. Szczególną formą manifestacji jest zespół lateksowo-owocowy, wynikający z reaktywności krzyżowej pomiędzy alergenami lateksu i alergenami pokarmowymi (najczęściej awokado, banana, kiwi). Rozpoznanie alergii na lateks opiera się o wywiad, testy skórne, badania laboratoryjne polegające na oznaczeniu swoistych IgE dla alergenów całego lateksu, swoistych IgE dla rekombinowanych alergenów głównych (ImmunoCAP), i swoistych IgE dla epitopów rekombinowanych alergenów głównych (microarray immunoassay, ISAC) oraz próby prowokacji swoistej. Leczenie objawowe alergii na lateks nie różni się od ogólnie przyjętych metod postępowania w przypadku schorzeń z tą samą symptomatologią, wywołaną innymi alergenami. Podejmowane są próby zastosowania alergenowej immunoterapii swoistej drogą podjęzykową u chorych z objawami alergii na lateks zależnej od IgE. Wdrażanie zasad prewencji w zakresie profilaktyki pierwotnej i wtórnej narażenia na lateks ma udokumentowaną skuteczność i stanowi podstawę postępowania.

słowa kluczowe: alergia na lateks, grupy ryzyka, objawy, diagnostyka,prewencja,allergy to latex, risk groups, symptoms, diagnostics,prevention

strony: od 151 do 163szacunkowy czas pobierania pliku (1024 kB)
rodzaj łącza:561282565121024[kbps]
czas ściągania:2066533179[sek.]


Abyś mógł oglądać dokumenty w formacie PDF musisz mieć zainstalowany program Adobe Acrobat Reader. Program ten można pobrać stąd.


Strona główna | Czasopisma | Książki | Konferencje i zjazdy | Aktualności | Mediton | Kontakt

Copyright © 1996-2021 Oficyna Wydawnicza MEDITON | Wszelkie prawa zastrzeżone.