english version  
Mediton - Oficyna Wydawnicza
Strona główna Czasopisma Książki Konferencje i zjazdy Aktualności Mediton Kontakt  
   Czasopisma
wersja do druku
   Alergia Astma Immunologia - archiwum  

Alergia Astma Immunologia
     Archiwum
     Redakcja
     Rada programowa
     Informacje dla autorów i recenzentów
     Prenumerata
Otorynolarygnologia
Przegląd Alergologiczny Szukaj w artykułach:
  Oficjalny organ Polskiego Towarzystwa Alergologicznego
tom 18. nr 2. czerwiec 2013  
 SPIS TREŚCI

 Artykuły oryginalne
Stężenie wolnego IgE w surowicy pacjentów chorych na ciężką astmę alergiczną leczonych omalizumabem. Badanie pilotażowe
Ziemowit Ziętkowski, Małgorzata Czarniakowska-Bołtuć, Roman Skiepko, Mateusz Łukaszyk, Anna Bodzenta-Łukaszyk

Wstęp. Omalizumab jest humanizowanym przeciwciałem monoklonalnym anty-IgE stosowanym w leczeniu chorych na ciężką astmę alergiczną.
Cel pracy. Celem pracy była ocena stężenia wolnego IgE i omalizumabu w surowicy krwi pacjentów chorych na ciężką astmę alergiczną podczas leczenia omalizumabem.
Materiał i metody. Badanie przeprowadzono w grupie 4 pacjentów z ciężką przewlekłą astmą poddanych standardowemu leczeniu (wg zaleceń GINA 2006) oraz dodatkowo leczonych omalizumabem. Stężenie wolnego IgE oraz omalizumabu w surowicy krwi oznaczono przed leczeniem, po 16 tygodniach i 6 miesiącach. Do oznaczeń użyto metody immunoenzymatycznej Recovery-ELISA (BioTeZ). Dodatkowo u wszystkich badanych pacjentów wyjściowo i podczas terapii omalizumabem oceniano stopień nasilenia objawów i zużycia leków doraźnych, punktową skalę Testu Kontroli Astmy (ACT), parametry spirometryczne, stężenie tlenku azotu w powietrzu wydychanym (FENO), eozynofilię we krwi obwodowej oraz stężenie eozynofilowego białka kationowego (ECP) w surowicy.
Wyniki. Stężenie wolego IgE w surowicy krwi u 4 badanych pacjentów po 16 tygodniach od rozpoczęcia terapii uległo istotnemu obniżeniu i pozostawało na stabilnym poziomie poniżej 50 IU/ml po 6 miesiącach. Stężenie omalizumabu w surowicy krwi pacjentów po 16 tygodniach od rozpoczęcia terapii wzrosło. U badanych chorych obserwowano zmniejszenie nasilenia objawów klinicznych i zmniejszenie dawek przyjmowanych leków przeciwastmatycznych, a także istotną klinicznie poprawę w wynikach badań spirometrycznych i poziomie wydychanego tlenku azotu.
Wnioski. Terapia omalizumabem powoduje istotny spadek stężenia wolnego IgE u chorych z poprawą kliniczną. Wstępne wyniki badań sugerują przydatność tej metody w monitorowaniu leczenia anty-IgE.

słowa kluczowe: astma, omalizumab, wolne IgE, terapia biologiczna, asthma, omalizumab, free IgE, biological therapy

strony: od 110 do 113szacunkowy czas pobierania pliku (378 kB)
rodzaj łącza:561282565121024[kbps]
czas ściągania:77251374[sek.]


Abyś mógł oglądać dokumenty w formacie PDF musisz mieć zainstalowany program Adobe Acrobat Reader. Program ten można pobrać stąd.


Strona główna | Czasopisma | Książki | Konferencje i zjazdy | Aktualności | Mediton | Kontakt

Copyright © 1996-2021 Oficyna Wydawnicza MEDITON | Wszelkie prawa zastrzeżone.