english version  
Mediton - Oficyna Wydawnicza
Strona główna Czasopisma Książki Konferencje i zjazdy Aktualności Mediton Kontakt  
   Czasopisma
wersja do druku
   Alergia Astma Immunologia - archiwum  

Alergia Astma Immunologia
     Archiwum
     Redakcja
     Rada programowa
     Informacje dla autorów i recenzentów
     Prenumerata
Otorynolarygnologia
Przegląd Alergologiczny Szukaj w artykułach:
  Oficjalny organ Polskiego Towarzystwa Alergologicznego
tom 18. nr 2. czerwiec 2013  
 SPIS TREŚCI

 Artykuły oryginalne
Skuteczność kliniczna omalizumabu w pięcioletniej obserwacji
Roman Skiepko, Ziemowit Ziętkowski, Urszula Skiepko, Wojciech Budny, Anna Bodzenta-Łukaszyk

Wprowadzenie. Nie ma dotychczas jednoznacznych kryteriów, na podstawie których można oceniać skuteczność leczenia zastosowanego w astmie. Wiąże się to z rozbieżnością oceny: parametrów czynnościowych płuc, kryteriów kontroli astmy oraz jakości życia zgłaszanych przez pacjentów, częstości zaostrzeń i konieczności hospitalizacji oraz biochemicznych i histologicznych wykładników oceniających aktywność procesu zapalnego. Uzasadnione jest poszukiwanie oraz ocena parametrów, które pomogą w ocenie efektów długoterminowego leczenia omalizumabem.
Cel pracy. Celem pracy było ocena skuteczności klinicznej omalizumabu u pacjentów z astmą alergiczną niekontrolowaną w aspekcie wybranych parametrów w pięcioletniej obserwacji.
Materiały i metody. Badanie zostało przeprowadzone w grupie 13 chorych z astmą przewlekłą ciężką wg kryteriów GINA 2006, u których w latach 2007-2011 do leczenia włączony został omalizumab. Skuteczność leczenia omalizumabem oceniono na podstawie: ACT, FEV1, dawek sGKS i wGKS, ilości stosowanych leków doraźnych oraz częstości zaostrzeń.
Wyniki. Poprawa w zakresie ocenianych parametrów obserwowana była już po 16 tygodniach leczenia. W czasie 5 lat obserwacji wykazano dalszą tendencję do poprawy w zakresie ocenianych parametrów, w szczególności zmniejszenia ilości zaostrzeń, korzystania z opieki medycznej w systemie doraźnym oraz konieczności przewlekłego stosowania korytkosteroidów doustnych.
Wnioski. Przeprowadzone badanie wykazało skuteczność omalizumabu w zakresie poprawy klinicznych parametrów oceny astmy oraz parametrów spirometrycznych u pacjentów z astmą przewlekłą ciężką o podłożu alergicznym, u których nie osiągnięto kontroli choroby stosując inne leki.

słowa kluczowe: astma, omalizumab, skuteczność kliniczna, asthma, omalizumab, clinical efficacy

strony: od 104 do 109szacunkowy czas pobierania pliku (327 kB)
rodzaj łącza:561282565121024[kbps]
czas ściągania:66211164[sek.]


Abyś mógł oglądać dokumenty w formacie PDF musisz mieć zainstalowany program Adobe Acrobat Reader. Program ten można pobrać stąd.


Strona główna | Czasopisma | Książki | Konferencje i zjazdy | Aktualności | Mediton | Kontakt

Copyright © 1996-2021 Oficyna Wydawnicza MEDITON | Wszelkie prawa zastrzeżone.