english version  
Mediton - Oficyna Wydawnicza
Strona główna Czasopisma Książki Konferencje i zjazdy Aktualności Mediton Kontakt  
   Czasopisma
wersja do druku
   Alergia Astma Immunologia - archiwum  

Alergia Astma Immunologia
     Archiwum
     Redakcja
     Rada programowa
     Informacje dla autorów i recenzentów
     Prenumerata
Otorynolarygnologia
Przegląd Alergologiczny Szukaj w artykułach:
  Oficjalny organ Polskiego Towarzystwa Alergologicznego
tom 18. nr 1. marzec 2013  
 SPIS TREŚCI

 Artykuły poglądowe
Różnicowanie chłoniaków pierwotnie skórnych i atopowegozapalenia skóry – problem coraz bardziej aktualny
Małgorzata Sokołowska-Wojdyło, Roman Nowicki

Zespół Sézary’ego i erytrodermiczna postać ziarniniaka grzybiastego to
stosunkowo częste odmiany pierwotnie skórnych chłoniaków T-komórkowych
(Cutaneous T-Cell Lymphoma, CTCL). Atopowe zapalenie skóry
(AZS) należy do najczęstszych przewlekłych dermatoz zapalnych i w ciężkiej
postaci może manifestować się ertytrodermią. Wiadomo, że ciężkie
atopowe zapalenie skóry jest czynnikiem ryzyka rozwoju chłoniaków.
Ponadto pierwsze objawy CTCL mogą łudząco przypominać AZS, więc
dermatolodzy i alergolodzy stają czasem przed trudnym problemem
diagnostycznym określenia etiologii dermatozy u pacjenta. Zagadnienie
jest skomplikowane, gdyż AZS może imitować lymphoma także w
badaniu histopatologicznym (część autorów zalicza AZS do grupy pseudolymphoma).
Inne cechy wspólne to świąd, podwyższony poziom IgE,
podwyższony poziom dehydrogenazy mleczanowej, a także obecność
komórek Sézary’ego we krwi obwodowej, dodatnie wyniki testów płatkowych
i testów prick. W publikacji podejmujemy się zadania określenia
postępowania diagnostycznego u pacjentów z AZS lub/i z podejrzeniem
CTCL pozwalającego na zróżnicowanie tych dwóch chorób w codziennej
praktyce.
Summary
Sézary syndrome (SS) and erythrodermic form of mycosis fungoides (MF)
have been a relatively common subtypes of Cutaneous T-Cell Lymphomas
(CTCL). Atopic dermatitis (AD) is the most common chronic inflammatory
skin diseases and its severe form can manifest as ertytroderma. It is well
known also that severe atopic dermatitis has been a risk factor for development
of the lymphomas. Additionally, the first symptoms of CTCL can
confusingly resemble AD, so dermatologists as well as allergologists are
sometimes faced with a difficult diagnostic problem of determining the
etiology of the dermatosis. The issue is even more complicated because
AD can mimic lymphoma also in histopathological examination (that is
why some authors include AD into the group of pseudolymphomas).
Other features shared by CTCL and AD have been pruritus, elevated IgE
level, elevated level of lactate dehydrogenase, as well as the presence of
Sézary cells in peripheral blood and the positive results of patch tests and
prick tests. The authors take on the task of determining the diagnostic
procedure to be used in daily practice to distinguish between the cases
of patients with AD and suspected CTCL.

słowa kluczowe: atopowe zapalenie skóry, ziarniniak grzybiasty, zespół Sézary’ego, chłoniaki skórne, różnicowanie,atopic dermatitis, Mycosis fungoides, Sézary syndrome, cutaneous lymphomas, differentiation

strony: od 25 do 31szacunkowy czas pobierania pliku (1370 kB)
rodzaj łącza:561282565121024[kbps]
czas ściągania:27587442212[sek.]


Abyś mógł oglądać dokumenty w formacie PDF musisz mieć zainstalowany program Adobe Acrobat Reader. Program ten można pobrać stąd.


Strona główna | Czasopisma | Książki | Konferencje i zjazdy | Aktualności | Mediton | Kontakt

Copyright © 1996-2021 Oficyna Wydawnicza MEDITON | Wszelkie prawa zastrzeżone.