english version  
Mediton - Oficyna Wydawnicza
Strona główna Czasopisma Książki Konferencje i zjazdy Aktualności Mediton Kontakt  
   Czasopisma
wersja do druku
   Alergia Astma Immunologia - archiwum  

Alergia Astma Immunologia
     Archiwum
     Redakcja
     Rada programowa
     Informacje dla autorów i recenzentów
     Prenumerata
Otorynolarygnologia
Przegląd Alergologiczny Szukaj w artykułach:
  Oficjalny organ Polskiego Towarzystwa Alergologicznego
tom 18. nr 1. marzec 2013  
 SPIS TREŚCI

 Artykuły oryginalne
Zmiany skórne w przebiegu choroby Grovera klinicznie przypominające wyprysk – opis przypadku
Barbara Olszewska, Alicja Malinowska, Aneta Szczerkowska-Dobosz, Wojciech Biernat, Elżbieta Grubska-Suchanek, Roman Nowicki, Dorota Kozicka

Streszczenie
Wprowadzenie. Choroba Grovera jest samoograniczającą się, nieimmunologiczną
chorobą skóry. Schorzenie charakteryzuje się występowaniem
grudkowych lub pęcherzowo-grudkowych wykwitów, którym zazwyczaj
towarzyszy silny świąd. Zmiany lokalizują się najczęściej na tułowiu
i proksymalnych częściach kończyn. Najczęściej chorują mężczyźni około
60 roku życia. Rozpoznanie choroby Grovera na podstawie obrazu klinicznego
może przysparzać trudności, ponieważ podobne zmiany skórne
występują w przebiegu innych chorób cechujących się dyskeratotycznoakantolitycznymi
zaburzeniami rogowacenia. Etiopatogeneza choroby
nie jest znana.
Opis przypadku. 43-letnia kobieta zgłosiła się do Poradni Alergicznych
Chorób Skóry Dermatologicznej. Przy przyjęciu stwierdzono rozsiane
zmiany grudkowe w obrębie tułowia i kończyn, którym towarzyszył
umiarkowany świąd. Wynik wykonanych testów płatkowych był ujemny.
Chora była leczona miejscowo preparatami glikokortykosteroidowymi
bez poprawy. Po włączeniu sterydoterapii ogólnej zmniejszył się świąd,
lecz wykwity na skórze nie miały tendencji do ustępowania. Ze względu
na oporność zmian na wyżej wymienione leczenie wykonano biopsję
skóry. Badanie histopatologiczne wykazało obraz charakterystyczny dla
choroby Grovera. Chorą leczono acytretyną w dawce 50mg/dobę, uzyskując
po dziesięciu dniach remisję choroby.
Wnioski. Opisujemy rzadki przypadek choroby Grovera występujący
u kobiety i imitujący rozsiany wyprysk. Diagnostyka histopatologiczna
zmian skórnych była pomocna w ustaleniu właściwego rozpoznania
i wdrożeniu odpowiedniej terapii.
Summary
Introduction. Grover’s disease is a self-limited, non-immune skin disorder.
It is clinically characterized by a papular or papulovesicular eruption
and can often be very pruritic. The skin lesions are distributed mainly
on the trunk and proximal extremities. The disease typically affects men
aged 60 years or older. Diagnosis of Grover’s disease based on clinical
features may be difficult, because similar lesions are present in the course
of other skin conditions characterized histopatologically by acantholytic
dyskeratosis. Etiopathogenesis of the disease is unknown.
Case report. A 43-year-old woman presented at the Dermal Allergology
Out-patient Clinic with disseminated, moderately pruritic papular eruption
on her trunk and extremities. Patch tests were negative. The patient
was treated with topical glucocorticoids with no effect. After administration
of systemic steroidotherapy the pruritus abated but lesions on skin
did not disappear. Because the patient was not responding well to above
mentioned treatment, the skin biopsy was made which showed changes
typical for Grover disease. The patient was then treated with oral acitretin
at a dose of 50mg daily. Complete remission was observed after 10 days
of therapy.
Conclusions. We reported a rare case of Grover’s disease in a female,
with symptoms resembling those of the disseminated eczema. Histopathological
examination of skin lesions was essential for making a correct
diagnosis and implementation of effective treatment.

słowa kluczowe: choroba Grovera, acytretyna, glikokortykosteroidy, leczenie, Grover’s disease, acitretin, glucocorticoid, treatment

strony: od 55 do 58szacunkowy czas pobierania pliku (956 kB)
rodzaj łącza:561282565121024[kbps]
czas ściągania:1926131168[sek.]


Abyś mógł oglądać dokumenty w formacie PDF musisz mieć zainstalowany program Adobe Acrobat Reader. Program ten można pobrać stąd.


Strona główna | Czasopisma | Książki | Konferencje i zjazdy | Aktualności | Mediton | Kontakt

Copyright © 1996-2021 Oficyna Wydawnicza MEDITON | Wszelkie prawa zastrzeżone.