english version  
Mediton - Oficyna Wydawnicza
Strona główna Czasopisma Książki Konferencje i zjazdy Aktualności Mediton Kontakt  
   Czasopisma
wersja do druku
   Alergia Astma Immunologia - archiwum  

Alergia Astma Immunologia
     Archiwum
     Redakcja
     Rada programowa
     Informacje dla autorów i recenzentów
     Prenumerata
Otorynolarygnologia
Przegląd Alergologiczny Szukaj w artykułach:
  Oficjalny organ Polskiego Towarzystwa Alergologicznego
tom 18. nr 1. marzec 2013  
 SPIS TREŚCI

 Artykuły oryginalne
Znajomość zagadnień alergii pokarmowej wśród pracowników restauracji
Katarzyna Wojtyniak, Agnieszka Krauze, Magdalena Szczęsna

Streszczenie
Wprowadzenie. Według aktualnych danych (badanie ECAP) częstość
alergii pokarmowej w Polsce wynosi odpowiednio 13% w grupie wiekowej
6-7 lat, 11% u dzieci w wieku 13-14 lat i 5% u dorosłych. Alergia
pokarmowa, która może wystąpić nawet po spożyciu minimalnej ilości
pokarmu, może mieć różne objawy, ale największe zagrożenie życia stanowi
wstrząs anafilaktyczny.
Cel. Celem naszego badania była ocena znajomości wybranych zagadnień
związanych z alergią pokarmową wśród pracowników lokali gastronomicznych
na terenie Warszawy.
Materiał i metody. Badanie przeprowadzono wśród pracowników restauracji,
restauracji typu fast food i stołówek szpitalnych. W ankiecie
pytano o świadomość istnienia alergii pokarmowej i szkodliwości niewielkiej
ilości pokarmu, wiedzę o istnieniu leku jakim jest adrenalina podawana
w autostrzykawce, a także o produkty spożywcze powodujące alergie
i objawy alergii.
Wyniki. Ankietę wypełniło 78 osób. Wszyscy ankietowani wiedzieli
o istnieniu alergii pokarmowej. Świadomość szkodliwości śladowych
ilości pokarmu wykazało 74% pracowników lokali gastronomicznych.
Większość ankietowanych (68%) wiedziała o istnieniu leku adrenalina
w autostrzykawce. Natomiast wiedza na temat produktów powodujących
alergię i jej objawach była niewielka.
Wnioski. Wiedza na temat alergii pokarmowej wśród pracowników
restauracji nie jest wystarczająca, dlatego wskazanym wydaje się jej
rozpowszechnianie.
Summary
Introduction. According to current data (ECAP) the frequency of food
allergy in Poland is 13% among children aged between 6-7 years, 11%
among children aged between 13-14 years and 5% among adults. Food
allergy, which can occur even after consuming a minimum amount of
allergic food, may have different symptoms, including as severe one as
fatal anaphylactic shock. Thus, it is of great importance that people working
at restaurants of any kind are aware of food allergy.
Aim. The aim of this study was to assess the knowledge on food allergy
among restaurant personnel.
Material and methods. Restaurants, fast food and hospital canteen
workers were asked if they knew about food allergy, potential hazards
associated with it, the availability of adrenaline auto-injector, as well as
about foods most commonly inducing allergy symptoms.
Results. The questionnaire sheet was filled in by 78 restaurant workers.
All respondents were aware of food allergy. Up to 74% of workers were
aware that little amount of food that remained e.g. on non-washed
hands or a knife could be harmful. Most respondents (68%) heard about
the adrenaline auto-injector. However, the knowledge about the products
causing allergy as well as allergy symptoms was unsatisfactory.
Conclusion. The knowledge about food allergy among restaurant workers
is insufficient, indicating a need for more education.

słowa kluczowe: alergia pokarmowa, wstrząs anafilaktyczny, food allergy, anaphylactic shock

strony: od 50 do 54szacunkowy czas pobierania pliku (1043 kB)
rodzaj łącza:561282565121024[kbps]
czas ściągania:2106634179[sek.]


Abyś mógł oglądać dokumenty w formacie PDF musisz mieć zainstalowany program Adobe Acrobat Reader. Program ten można pobrać stąd.


Strona główna | Czasopisma | Książki | Konferencje i zjazdy | Aktualności | Mediton | Kontakt

Copyright © 1996-2021 Oficyna Wydawnicza MEDITON | Wszelkie prawa zastrzeżone.