english version  
Mediton - Oficyna Wydawnicza
Strona główna Czasopisma Książki Konferencje i zjazdy Aktualności Mediton Kontakt  
   Czasopisma
wersja do druku
   Alergia Astma Immunologia - archiwum  

Alergia Astma Immunologia
     Archiwum
     Redakcja
     Rada programowa
     Informacje dla autorów i recenzentów
     Prenumerata
Otorynolarygnologia
Przegląd Alergologiczny Szukaj w artykułach:
  Oficjalny organ Polskiego Towarzystwa Alergologicznego
tom 18. nr 1. marzec 2013  
 SPIS TREŚCI

 Artykuły oryginalne
Charakterystyka astmy oskrzelowej u polskich seniorów
Andrzej Bożek, Jerzy Jarząb

Streszczenie
Wprowadzenie. Astma oskrzelowa w wieku starszym stanowi istotny
problem zdrowotny, jednak bardzo często pozostaje niedodiagnozowana
i niedoleczona w tej grupie wiekowej. Cel. Celem pracy była próba
oceny występowania i charakterystyki astmy oskrzelowej u polskich
seniorów.
Materiał i metody. Badanie wykonano w 16 ośrodkach w Polsce, gdzie
poddano badaniu przesiewowemu (wywiad, testy, spirometria) 7084
osoby po 60 roku życia. Pacjentom ze wstępnym rozpoznaniem astmy
wykonano szczegółowe badanie spirometryczne (BodyBox 5500, Medisoft,
Belgia), testy skórne oraz oznaczono całkowite i alergenowo-swoiste
IgE.
Wyniki. Z grupy 7084 badanych pacjentów po 60 roku życia potwierdzono
obecność astmy u 390 badanych co stanowiło 5,5% (95%CI: 5,0-6,2).
Średnia wieku pacjentów wyniosła 68,7±9,2 lat (61-103 lat). W grupie
znalazło się 221 kobiet i 169 mężczyzn. Późny początek astmy po 65
roku życia obserwowano u 70 (17,9%) astmatyków. Po weryfikacji spirometrycznej
ostateczna liczba pacjentów z astmą wyniosła 347 czyli 4,9%
(95%CI: 4,5-5,3). U 80% chorych obserwowano atopowy mechanizm
choroby z dominacją alergii na roztocza kurzu domowego.
Wnioski. Astma oskrzelowa w wieku podeszłym stanowi istotny problem
zdrowotny w Polsce. Na podstawie wykonanych badań potwierdzono
dominującą rolę mechanizmów IgE zależnych w astmie wieku podeszłego.
Summary
Introduction. Bronchial asthma in the elderly is a major public health
problem. However, it is usually under-diagnosed and under-treated in
that age group.
Aim. The aim of this study was to assess the prevalence and characteristics
of asthma in seniors in Poland.
Material and methods. The study was performed in 16 centers in Poland.
Seven thousand eighty four people over 60 years old were screened (interview,
skin prick tests, spirometry). In patients with an initial diagnosis
of asthma, detailed spirometry (BodyBox 5500, Medisoft, Belgium), skin
prick tests, as well as total and allergen-specific IgE were performed.
Results. Among 7,084 responders, diagnosis of asthma was confirmed
in 390 patients, 5.5% (95%CI: 5.0-6.2). The average age of patients was
68.7±9.2 years (61-103 years). The group comprised 221 women and
169 men. Late onset of asthma was confirmed in 70 (17.9%) patients.
The number of asthmatic patients was reduced to 347 subjects 4.9%
(95%CI: 4.5-5.3) after detailed spirometry tests. Eighty per cent of patients
were atopic. Allergy to house dust mites was dominant.
Conclusions. Asthma in the elderly is an important public health problem
in Poland. The dominant role of IgE-dependent mechanisms in old-age
asthma was confirmed.

słowa kluczowe: astma, starzy ludzie, IgE, alergia, asthma, elderly people, IgE, allergy

strony: od 44 do 49szacunkowy czas pobierania pliku (122 kB)
rodzaj łącza:561282565121024[kbps]
czas ściągania:259532[sek.]


Abyś mógł oglądać dokumenty w formacie PDF musisz mieć zainstalowany program Adobe Acrobat Reader. Program ten można pobrać stąd.


Strona główna | Czasopisma | Książki | Konferencje i zjazdy | Aktualności | Mediton | Kontakt

Copyright © 1996-2021 Oficyna Wydawnicza MEDITON | Wszelkie prawa zastrzeżone.