english version  
Mediton - Oficyna Wydawnicza
Strona główna Czasopisma Książki Konferencje i zjazdy Aktualności Mediton Kontakt  
   Czasopisma
wersja do druku
   Alergia Astma Immunologia - archiwum  

Alergia Astma Immunologia
     Archiwum
     Redakcja
     Rada programowa
     Informacje dla autorów i recenzentów
     Prenumerata
Otorynolarygnologia
Przegląd Alergologiczny Szukaj w artykułach:
  Oficjalny organ Polskiego Towarzystwa Alergologicznego
tom 17. nr 4. grudzień 2012  
 SPIS TREŚCI

 Artykuły oryginalne
Zwiększona apoptoza komórek jednojądrzastych u atopowych pacjentów– wpływ sezonu pylenia i pobudzenia swoistym antygenem
Anna Piłat, Janina Grzegorczyk, Marek L. Kowalski

Wprowadzenie. Zwiększona aktywność proliferacyjna komórek mononuklearnych
(MN), stwierdzana we krwi obwodowej u chorych
z alergią atopową, może być związana ze zmienionym czasem przeżycia
Summary
Introduction. Elevated proliferative activity of mononuclear cells (MNCs)
in peripheral blood of atopic patients may be associated with shorter cell
survival.
Aim. Assessment of the apoptosis of peripheral blood mononuclear cells
(MNCs) from atopic patients before and during symptomatic pollen season
as compared to non-atopic controls.
Materials and methods. MNCs were obtained from 15 pollen-sensitive
patients with seasonal rhinitis/asthma (SR/A) before and during the pollen
season, and from 16 non-atopic controls. Apoptosis was assessed by
fluorescent microscopy after staining with acridine orange and ethidium
bromide, and confirmed by DNA fragmentation analysis. Both adherent
and non-adherent MNCs were analysed.
Results. Both before and during the pollen season, MNCs from pollensensitive
patients, as compared to controls, demonstrated significantly
enhanced spontaneous apoptosis at 24h, 48h and 72h of culture. MNCs
isolated from atopic patients demonstrated also significantly enhanced
ConA induced apoptosis as compared to non-atopic patients. During the
pollen season in allergic patients, spontaneous apoptosis of MNCs and
lymphocytes was significantly higher as compared with preseasonal values
(p<0.05). Incubation of non-adherent MNCs with timothy allergen
increased the cell apoptosis before the grass pollen season (on average
by 33% at 48h), but significantly inhibited apoptosis of lymphocytes studied
during the pollen season (on average by 27% at 48 h).
Conclusion. Peripheral blood mononuclear cells from asymptomatic
pollen-sensitive patients exhibit increased apoptosis, and this process is
modulated by in vitro stimulation with specific allergen and by the exposure
during natural pollen season.
komórek.
Cel pracy. Ocena apoptozy komórek jednojądrowych krwi obwodowej
od chorych z alergią atopową, przed i w czasie sezonu pylenia, w porównaniu
do osób nieatopowych.
Materiały i metody. Komórki MN, wyizolowano z krwi 15 pacjentów
z sezonowym nieżytem nosa i astmą oskrzelową, przed i w czasie sezonu
pylenia oraz od 16 osób nieatopowych. Apoptozę oceniano w mikroskopie
fluorescencyjnym, po wybarwieniu oranżem akrydyny i bromkiem
etydyny oraz potwierdzono poprzez analizę fragmentacji DNA. Badano
zarówno komórki adherentne, jak i nieadherentne.
Wyniki. Zarówno przed jak i w czasie sezonu pylenia, komórki MN od pacjentów
z alergią, wykazywały istotnie nasiloną spontaniczną apoptozę
po 24, 48 i 72 godzinach hodowli. Komórki MN od chorych atopowych,
wykazywały również zwiększoną apoptozę po inkubacji z konkanawaliną
A. W czasie sezonu pylenia u osób uczulonych, apoptoza limfocytów znamiennie
wzrastała (p<0,05). Inkubacja nieadherentnych komórek MN
z alergenem tymotki, nasilała apoptozę komórek przed sezonem pylenia
(średnio 33% w 48 godzinie) i istotnie hamowała apoptozę limfocytów
w czasie sezonu pylenia (średnio 27% w 48 godzinie).
Wnioski. Komórki MN od osób uczulonych na pyłki, wykazują nasiloną
apoptozę, a proces ten jest modulowany zarówno przez naturalną ekspozycję,
jak i dodawany in vitro alergen.

słowa kluczowe: apoptoza, alergia na pyłki, astma oskrzelowa, nienieżyt nosa, komórki mononuklearne, zapalenie alergiczne

strony: od 209 do 216szacunkowy czas pobierania pliku (766 kB)
rodzaj łącza:561282565121024[kbps]
czas ściągania:1544925137[sek.]


Abyś mógł oglądać dokumenty w formacie PDF musisz mieć zainstalowany program Adobe Acrobat Reader. Program ten można pobrać stąd.


Strona główna | Czasopisma | Książki | Konferencje i zjazdy | Aktualności | Mediton | Kontakt

Copyright © 1996-2021 Oficyna Wydawnicza MEDITON | Wszelkie prawa zastrzeżone.