english version  
Mediton - Oficyna Wydawnicza
Strona główna Czasopisma Książki Konferencje i zjazdy Aktualności Mediton Kontakt  
   Czasopisma
wersja do druku
   Alergia Astma Immunologia - archiwum  

Alergia Astma Immunologia
     Archiwum
     Redakcja
     Rada programowa
     Informacje dla autorów i recenzentów
     Prenumerata
Otorynolarygnologia
Przegląd Alergologiczny Szukaj w artykułach:
  Oficjalny organ Polskiego Towarzystwa Alergologicznego
tom 17. nr 4. grudzień 2012  
 SPIS TREŚCI

 Artykuły oryginalne
Monitor pyłkowy, Łódź 2012 – aerobiologia w praktyce
Barbara Majkowska-Wojciechowska, Zofia Balwierz, Marek L. Kowalski

Wprowadzenie. Liczne badania wskazują, że aeroalergeny pyłku roślin
i zarodników grzybów mikroskopowych mogą wywołać objawy alergii
u osób uczulonych. W niniejszej pracy przedstawiono szczegółowe wyniki
stężeń aeroplanktonu w powietrzu atmosferycznym w sezonie pylenia
w Łodzi w roku 2012.
Cel pracy. Celem pracy była analiza dynamiki stężeń 22 wybranych taksonów
w sezonie 2012.
Metody. Stężenia 20 taksonów pyłku rośin (Alnus, Corylus, Carpinus,
Betula, Populus, Fagus, Fraxinus, Quercus, Pinus, Picea, Salix, Juniperus /
Taxus, Acer, Poaceae, Plantago, Rumex, Urtica, Artemisia, Ambrosia, Chenopodiaceae)
i dwóch taksonów zarodników (Cladosporium i Alternaria)
oznaczano metodą objętościową od marca do września 2012.
Wyniki. Nasze badanie wykazały dominujące, bardzo wysokie stężenia
zarodników Cladosporium, które utrzymywały się przez cały sezon i całkowicie
zdominowany aeroplankton. Roczna suma pyłku i zarodników
wyniosła 1035500 ziaren. W tym suma ziaren pyłku osiągnęła 50461.
Ziarna pyłku stanowiły tylko 5%, ale zarodniki 95% aeroplanktonu. Suma
pyłku drzew była około trzy razy wyższa niż taksonów roślin zielnych.
Najwyższe stężenia pyłku drzew odnotowano dla brzozy (2198), sosnowatych
(7713), olszy (3961). Wśród taksonów roślin zielnych najwyższe
stężenia stwierdzono dla pokrzywy (7672), traw (2463), bylicy (940).
Ziarna pyłku ambrozji były obecne w aeroplanktonie Łodzi na poziomie
podobnym jak w latach ubiegłych. Stężenia ponad 10000 w 1m3 ziarna
odnotowano w ciągu 30 dni sezonu, a przez 2 dni wyniosły ponad 40000
w 1m3. Informacje na temat stężeń pyłku i zarodników w powietrzu atmosferycznym
Łodzi były monitorowane i udostępniane przez Ośrodek
Monitorowania Aeroalergenów (AMoC) w Łodzi już po raz dziesiąty. Były
one bardzo przydatne dla pacjentów uczulonych na alergeny sezonowe,
dla lekarzy i naukowców z wielu dziedzin.
Summary
Introduction. Aeroallergens of pollen and mold can exacerbate symptoms
of allergic disease in already affected individuals thus local monitoring
of the pollen counts is helpful for allergy diagnosis and management.
This paper reports detailed results from determinations of airborne
pollen concentrations during a pollen season in Łódź.
Aims. The aim of the study was to analyze trends in the concentrations
for 22 taxa of pollens in 2012.
Methods. Concentrations of 20 pollen taxa (Alnus, Corylus, Carpinus,
Betula, Populus, Fagus, Fraxinus, Quercus, Pinus, Picea, Salix, Juniperus/
Taxus, Acer, Poaceae, Plantago, Rumex, Urtica, Artemisia, Ambrosia, Chenopodiaceae)
and two spores (Cladosporium and Alternaria) were determined
with a volumetric method from March to September 2012.
Results. Our study found very high concentrations of Cladosporium
spores, which persisted throughout all season and totally dominated in
the aeroplankton. The total yearly count of specified pollen and mould
taxa was 1035500. The sum of pollen grains reached 50461, so pollen
grains contributed only 5% of the total count whereas the contribution
of fungal spores was 95%. The total value of tree pollen taxa was about
three times higher than the herbaceous taxa. The highest pollen count of
all pollen tree types was recorded for Betula (2198), followed by Pinaceae
(7713) and Alnus (3961). The prevailing taxa among pollen of herbaceous
plants was Urtica (7672), Poacceae (2463), Artemisia (940). Total concentrations
of more than 10000 grains in 1m3 persisted during 30 days
of the season, and for 2 days the concentration was over 40000 in 1m3.
Grains of ambrosia pollen were present in the aeroplankton of Łódź in
numbers similar to those recorded in 2011 season. Information on pollen
levels in Lodz air, conducted in 10th season by Aeroallergens Monitoring
Centre (AmoC) in Lodz was offered to sensitized patients, physicians and
scientists in the region.

słowa kluczowe: aerobiologia, monitoring pyłkowy, pyłek roślin, stężenia pyłku, alergia pyłkowa, Alternaria, Cladosporium, Łódź, Polska

strony: od 202 do 208szacunkowy czas pobierania pliku (814 kB)
rodzaj łącza:561282565121024[kbps]
czas ściągania:1645226147[sek.]


Abyś mógł oglądać dokumenty w formacie PDF musisz mieć zainstalowany program Adobe Acrobat Reader. Program ten można pobrać stąd.


Strona główna | Czasopisma | Książki | Konferencje i zjazdy | Aktualności | Mediton | Kontakt

Copyright © 1996-2021 Oficyna Wydawnicza MEDITON | Wszelkie prawa zastrzeżone.