english version  
Mediton - Oficyna Wydawnicza
Strona główna Czasopisma Książki Konferencje i zjazdy Aktualności Mediton Kontakt  
   Czasopisma
wersja do druku
   Alergia Astma Immunologia - archiwum  

Alergia Astma Immunologia
     Archiwum
     Redakcja
     Rada programowa
     Informacje dla autorów i recenzentów
     Prenumerata
Otorynolarygnologia
Przegląd Alergologiczny Szukaj w artykułach:
  Oficjalny organ Polskiego Towarzystwa Alergologicznego
tom 17. nr 4. grudzień 2012  
 SPIS TREŚCI

 Artykuły oryginalne
Bezpieczeństwo i skuteczność immunoterapii swoistej na pyłki traw metodą ultra-rush przy użyciu szczepionki Purethal
Andrzej Bożek, Jerzy Jarząb

Wprowadzenie. Immunoterapia (ITS) swoista przy użyciu metody przyspieszonej
(ultra-rush) stosowana w leczeniu alergii na jad owadów błonkoskrzydłych
jest przykładem bezpiecznej i efektywnej metody leczenia.
Cel. Przedmiotem pracy była ocena efektywności i bezpieczeństwa leczenia
tą metodą alergii na pyłki traw preparatem Purethal.
Materiał i metody. W badaniu wzięła udział 29 osobowa grupa chorych
z potwierdzoną alergią na pyłek traw i z objawami alergicznego nieżytu
nosa. Pacjenci byli randomizowani do grupy leczenia metodą przyspieszoną
lub do konwencjonalnej przedsezonowej ITS. Terapie prowadzono
przez 3 kolejne lata.
Wyniki. Po 3 latach leczenia u wszystkich leczonych pacjentów obserwowano
podobne zmniejszenie objawów nieżytu nosa w sezonie pylenia z
4,228 ± 0,911 punktów (visual analog scale, VAS) do 1,922±0,223 pkt
w grupie przyspieszoną ITS i z 4,101±0,733pkt do 2,134±0,223 pkt w
grupie odczulanych metodą konwencjonalną (p>0,05), a także porównywalne
zmniejszenie zużycia leków objawowych. Podobny brak różnicy
obserwowano w profilu bezpieczeństwa, gdzie zanotowano tylko reakcje
miejscowe.
Wnioski. ITS metodą przyspieszoną przy użyciu preparatu Purethal jest
skuteczna i bezpieczna w leczeniu alergii na pyłki traw. Wymaga to jednak
dalszego udokumentowania na większych grupach pacjentów.
Summary
Introduction. Specific immunotherapy (SIT) using ultra-rush protocol in
the treatment of allergy to hymenoptera venom constitutes a safe and
effective therapeutic option.
Aim. SIT with Purethal for grass pollen allergens has been evaluated to
assess its effectiveness and safety.
Materials and methods. The study group consisted of 29 patients with
symptoms of allergic rhinitis and confirmed allergy to grass pollen. Patients
were randomized to ultra-rush therapy or conventional pre- seasonal
SIT. Treatment was carried out during 3 consecutive years.
Results. After three-year treatment, a similar reduction in nasal symptoms
during the pollen season was observed; according to the visual
analog scale (VAS), there was a decrease from 4.228±0.911 scores to
1.922±0.223 in the ultra-rush group and from 4.101±0.733 scores to
2.134±0.223 in the group desensitized by the conventional method
(p>0.05). There was also a comparable reduction in reliever drugs use
during pollen season. No significant differences in safety profile were
observed – only local reactions were noted in both groups.
Conclusions. Ultra-rush SIT with Purethal is effective and safe in the treatment
of grass pollen allergy. However, further investigations on larger
groups of patients are required.

słowa kluczowe: immunoterapia, alergiczny nieżyt nosa, IgE

strony: od 197 do 201szacunkowy czas pobierania pliku (80 kB)
rodzaj łącza:561282565121024[kbps]
czas ściągania:176422[sek.]


Abyś mógł oglądać dokumenty w formacie PDF musisz mieć zainstalowany program Adobe Acrobat Reader. Program ten można pobrać stąd.


Strona główna | Czasopisma | Książki | Konferencje i zjazdy | Aktualności | Mediton | Kontakt

Copyright © 1996-2021 Oficyna Wydawnicza MEDITON | Wszelkie prawa zastrzeżone.