english version  
Mediton - Oficyna Wydawnicza
Strona główna Czasopisma Książki Konferencje i zjazdy Aktualności Mediton Kontakt  
   Czasopisma
wersja do druku
   Alergia Astma Immunologia - archiwum  

Alergia Astma Immunologia
     Archiwum
     Redakcja
     Rada programowa
     Informacje dla autorów i recenzentów
     Prenumerata
Otorynolarygnologia
Przegląd Alergologiczny Szukaj w artykułach:
  Oficjalny organ Polskiego Towarzystwa Alergologicznego
tom 17. nr 4. grudzień 2012  
 SPIS TREŚCI

 Artykuły poglądowe
Limfocyty Th17 w alergii i astmie
Marek Jutel, Katarzyna Solarewicz-Madejek, Sylwia Smolińska

Limfocyty pomocnicze Th17 to niedawno opisana subpopulacja pomocniczych
limfocytów T CD4+. Zostały one wyodrębnione na podstawie
ich zdolności do produkcji charakterystycznych dla nich cytokin, takich
jak: IL-17, IL-22, IL-17F, czy chemokin, jak CCL20. Funkcjonalna rola Th17
sprowadza się głównie do obrony gospodarza przed zewnątrzkomórkowymi
bakteriami, poprzez aktywację różnych mechanizmów należących
zarówno do swoistej jak i nieswoistej odpowiedzi immunologicznej.
W stanach patologicznych odgrywają one bardzo ważną rolę w efektorowych
mechanizmach przewlekłego zapalenia w przebiegu chorób autoimmunologicznych.
Ostatnie doniesienia wskazują także na istotną rolę
limfocytów Th17 w przewlekłych procesach zapalnych, towarzyszących
chorobom alergicznym, takim jak: kontaktowe zapalenie skóry, atopowe
zapalenie skóry i astma.
Summary
A new subset of T helper cells (Th), the Th17 cells, constitute a recently
described subpopulation of CD4+ T lymphocytes. They have been distinguished
by their ability to produce a set of characteristic cytokines such
as IL-17, IL-22, IL-17F or chemokines, like CCL20. The main function of
Th17 is immune defence against extracellular pathogens. This function
is executed through activation of different mechanisms of both specific
and nonspecific immune response. In pathological conditions, Th17 cells
play an essential role in the effector mechanisms of chronic inflammation
during autoimmune diseases. However, recent reports point also to
a major role of Th17 cells in chronic inflammation associated with allergic
diseases, such as contact dermatitis, atopic dermatitis and asthma.

słowa kluczowe: limfocyty Th17, IL-17, mechanizmy alergii, astma, atopowe zapalenie skóry

strony: od 165 do 171szacunkowy czas pobierania pliku (432 kB)
rodzaj łącza:561282565121024[kbps]
czas ściągania:87281584[sek.]


Abyś mógł oglądać dokumenty w formacie PDF musisz mieć zainstalowany program Adobe Acrobat Reader. Program ten można pobrać stąd.


Strona główna | Czasopisma | Książki | Konferencje i zjazdy | Aktualności | Mediton | Kontakt

Copyright © 1996-2021 Oficyna Wydawnicza MEDITON | Wszelkie prawa zastrzeżone.