english version  
Mediton - Oficyna Wydawnicza
Strona główna Czasopisma Książki Konferencje i zjazdy Aktualności Mediton Kontakt  
   Czasopisma
wersja do druku
   Alergia Astma Immunologia - archiwum  

Alergia Astma Immunologia
     Archiwum
     Redakcja
     Rada programowa
     Informacje dla autorów i recenzentów
     Prenumerata
Otorynolarygnologia
Przegląd Alergologiczny Szukaj w artykułach:
  Oficjalny organ Polskiego Towarzystwa Alergologicznego
tom 17. nr 3. wrzesień 2012  
 SPIS TREŚCI

 Artykuły oryginalne
Test kontroli astmy u dzieci – przydatność w ocenie lekarzy i pacjentów
Marta Krawiec, Grażyna Kraj, Mikołaj Achremczyk, Agnieszka Majos, Agnieszka Krauze

Wprowadzenie. Od 2008 roku GINA zaleca stosowanie oceny stopnia
kontroli choroby w opiece nad pacjentem z astmą oskrzelową (AO) przy
użyciu między innymi Testu Kontroli Astmy (ACT).
Cel. Celem pracy była ocena rozpowszechnienia zastosowania ACT
u dzieci z AO w poradniach warszawskich oraz uzyskanie opinii alergologów
i pacjentów na temat przydatności zastosowania ACT w osiągnięciu
celu, jakim jest dobra kontrola astmy.
Materialy i metody. Badanie miało charakter ankietowy i zostało przeprowadzone
wśród pacjentów przyklinicznej poradni alergologicznej
oraz alergologów pracujących w Warszawie.
Wyniki. Badanie przeprowadzono w grupie 48 pacjentów z AO w wieku
od 5 do 17 lat oraz 22 lekarzy alergologów. 70% pacjentów po raz pierwszy
zetknęło się z ACT przy okazji udziału w badaniu. W skali od 0 do 100
pacjenci ocenili przydatność testu średnio na 59,9 punkta, a lekarze na
54,3 punkta. Największą zaletę dla pacjentów stanowił aspekt edukacyjny
testu, a dla lekarzy – ułatwienie współpracy z pacjentem. Pomimo,
że 90% pacjentów uznało pytania w ACT za zrozumiałe, lekarze uważali
trudności w zrozumieniu pytań przez pacjenta za największą przeszkodę
w stosowaniu testu. Nie stwierdzono korelacji między częstością stosowania
ACT a oceną jego przydatności przez pacjentów.
Wnioski. Wyniki badania pokazują, że ACT nie jest powszechnie stosowany
u dzieci z AO w poradniach warszawskich. Wydaje się jednak, że ze
względu na ceniony przez pacjentów aspekt edukacyjny ACT i możliwość
ułatwienia współpracy lekarza z pacjentem, warto propagowac stosowanie
testu kontroli astmy u dzieci.
Summary
Introduction. Since 2008, GINA recommends the assessment of the degree
of asthma control in the follow-up of bronchial asthma patients by
means, among other tools, of Asthma Control Test (ACT).
Aim. The aim of the study was to investigate the usage of ACT among
asthmatic children treated in Warsaw outpatient clinics and to assess the
opinion of physicians and patients about the usefulness of the ACT in
achieving satisfactory asthma control.
Materials and methods. A questionnaire survey was performed among
the patients of the outpatient clinic at the University Hospital and allergists
from Warsaw.
Results. The survey was conducted in a group of 48 patients with
bronchial asthma at the age of 5-17, and in a group of 22 allergists.
Seventy per cent of the patients have been surveyed using ACT for the
first time during our study. In a 100-point scale, the usefulness of the test
was rated at 59.9 points by patients and 54.3 points by physicians. The
educational aspect of the study was appreciated by patients as the most
valuable. Allergists appreciated most the fact that ACT improved cooperation
with the patient. Although 90% of the patients assessed the test as
understandable, physicians pointed out to the difficulty in understanding
the questionnaire as the major obstacle in ACT usage. There was no correlation
between the frequency of ACT usage and the assessment of its
usefulness by the patients.
Conclusions. Results of the study show that ACT is not commonly used
in Warsaw outpatient clinics for asthmatic children. However, it seems
that due to its valuable educational aspect and a role in improving
cooperation between patients and physicians, the usage of ACT in the
asthmatic children should be encouraged.

słowa kluczowe: astma, kontrola astmy, test kontroli astmy u dzieci

strony: od 142 do 146szacunkowy czas pobierania pliku (1697 kB)
rodzaj łącza:561282565121024[kbps]
czas ściągania:340107542814[sek.]


Abyś mógł oglądać dokumenty w formacie PDF musisz mieć zainstalowany program Adobe Acrobat Reader. Program ten można pobrać stąd.


Strona główna | Czasopisma | Książki | Konferencje i zjazdy | Aktualności | Mediton | Kontakt

Copyright © 1996-2021 Oficyna Wydawnicza MEDITON | Wszelkie prawa zastrzeżone.