english version  
Mediton - Oficyna Wydawnicza
Strona główna Czasopisma Książki Konferencje i zjazdy Aktualności Mediton Kontakt  
   Czasopisma
wersja do druku
   Alergia Astma Immunologia - archiwum  

Alergia Astma Immunologia
     Archiwum
     Redakcja
     Rada programowa
     Informacje dla autorów i recenzentów
     Prenumerata
Otorynolarygnologia
Przegląd Alergologiczny Szukaj w artykułach:
  Oficjalny organ Polskiego Towarzystwa Alergologicznego
tom 17. nr 3. wrzesień 2012  
 SPIS TREŚCI

 Artykuły oryginalne
Rola alergenów pokarmowych w zaostrzeniach atopowego
Barbara Rymarczyk, Joanna Gluck, Barbara Rogala

Wprowadzenie. Atopowe zapalenie skóry ze względu na przewlekły
przebieg w istotny sposób wpływa na jakość życia chorych. Przypuszcza
się, że istotną rolę odgrywają czynniki pokarmowe, które mogą nasilać
stan zapalny skóry.
Cel. Ocena udziału alergenów pokarmowych w etiopatogenezie atopowego
zapalenia skóry u osób dorosłych i wpływ celowanej diety eliminacyjnej
na stan skóry.
Materiał i metody. Do badania włączono 32 chorych (18 kobiet i 14
mężczyzn) w wieku średnio 34,87±6,21 z rozpoznanym atopowym zapaleniem
skóry. Chorzy zostali poddani badaniom ankietowym punktowym
testom skórnym z zestawem alergenów pokarmowych. Oznaczono
stężenia as-IgE w surowicy przeciwko wybranym alergenom pokarmowym.
Następnie chorym zalecono 4-tygodniową dietę eliminacyjną,
a następnie oceniono stan skóry za pomocą skali SCORAD i porównano
go ze stanem skóry przed wprowadzeniem diety.
Wyniki. Największa grupa chorych wskazywała na mleko jako przyczynę
nasilania zmian skórnych (n=8; 25%). Najwięcej dodatnich wyników
SPT uzyskano z alergenami rumianku (n=6; 18,8%). Największa grupa
badanych miała podwyższone stężenia as-IgE skierowane przeciwko alergenom
ziemniaka (n=12; 37,5%) oraz białkom mleka krowiego (n=11;
34,4%). Największą poprawę stanu skóry pozwalającą na zmianę klasyfikacji
stopnia nasilenia zaobserwowano u 6 (60%) osób w grupie AZS
stopnia ciężkiego, a w grupie o łagodnym przebiegu AZS zastosowana
dieta nie wpłynęła na stan skóry.
Wnioski. Nadwrażliwość na alergeny pokarmowe jest jedną z cech
patofizjologii atopowego zapalenia skóry. W opinii chorych na atopowe
zapalenie skóry alergia pokarmowa odgrywa większa rolę, aniżeli wynika
to z obiektywnej oceny efektu wpływu diety eliminacyjnej ocenianej
systemem oceny punktowej SCORAD. Największą korzyść ze stosowanej
diety odnoszą pacjenci o ciężkim przebiegu atopowego zapalenia skóry.
Summary
Introduction. Atopic dermatitis is a chronic disease influencing the quality
of life. The potential role of food factors in evoking inflammatory skin
reactions is still a matter of debate.
Aim. Assessment of the contribution of food allergens in the pathogenesis
of atopic dermatitis and the effect of elimination diet on the state
of the skin.
Material and methods. Thirty two subjects (18 women; 14 men; mean
age 34.87±6.21 years) with diagnosed atopic dermatitis were asked to
answer a questionnaire. Each of them underwent skin prick tests with 20
food allergens. Allergen-specific IgE serum levels against food allergens
were assessed (Quantiscan, Immunogenetics). Elimination diet was administered
for 4 weeks. After that time, the state of the skin was assessed
with the use of SCORAD scale and compared with the results obtained
before the diet.
Results. The most numerous group of patients, 25% (n=8), indicated
milk as the main food factor exacerbating the course of the atopic dermatitis.
The majority of positive skin prick tests were caused by chammomile
(n=6; 18.8%). Twelve subjects showed elevated specific IgE serum
concentrations against potato allergens (37.5%), while eleven subjects
(34.4%) were positive to cow milk proteins. Significant improvement
of the skin condition to the extent that enabled shift to lower class of
severity was observed in 60% (n=6) of patients in the severe group, and
in 18.9% (n=2) of patients in the moderate group. None of the patients
in the mild group showed signs of positive influence of the diet on the
skin.
Conclusions. Food hypersensitivity may contribute to the pathophysiology
of atopic dermatitis. According to the opinion of the patients
with atopic dermatitis, food allergy plays a greater role than it has been
proved by the objective assessment according to the SCORAD scale. The
elimination diet has been shown to offer most benefit to the subgroup
with severe signs of atopic dermatitis.

słowa kluczowe: alergia pokarmowa, atopowe zapalenie skóry, alergeny pokarmowe

strony: od 136 do 141szacunkowy czas pobierania pliku (964 kB)
rodzaj łącza:561282565121024[kbps]
czas ściągania:1946131169[sek.]


Abyś mógł oglądać dokumenty w formacie PDF musisz mieć zainstalowany program Adobe Acrobat Reader. Program ten można pobrać stąd.


Strona główna | Czasopisma | Książki | Konferencje i zjazdy | Aktualności | Mediton | Kontakt

Copyright © 1996-2021 Oficyna Wydawnicza MEDITON | Wszelkie prawa zastrzeżone.