english version  
Mediton - Oficyna Wydawnicza
Strona główna Czasopisma Książki Konferencje i zjazdy Aktualności Mediton Kontakt  
   Czasopisma
wersja do druku
   Alergia Astma Immunologia - archiwum  

Alergia Astma Immunologia
     Archiwum
     Redakcja
     Rada programowa
     Informacje dla autorów i recenzentów
     Prenumerata
Otorynolarygnologia
Przegląd Alergologiczny Szukaj w artykułach:
  Oficjalny organ Polskiego Towarzystwa Alergologicznego
tom 17. nr 3. wrzesień 2012  
 SPIS TREŚCI

 Artykuły poglądowe
Mechanizmy odporności nieswoistej
Marta Gruchała Niedoszytko, Marek Niedoszytko

Układ immunologiczny pełni swoją funkcję dzięki mechanizmom: odporności
nieswoistej i swoistej. Rola odporności swoistej w rozwoju
nadwrażliwości alergicznej jest znana i znalazła swoje miejsce w definicji
alergii. Badania ostatnich lat, w tym analiza znaczenia polimorfizmu
genów metodą GWAS (ang. genome wide association study) w rozwoju
chorób z kręgu alergii, podkreślają znaczenie mechanizmów odporności
nieswoistej.
Podstawową rolą odporności nieswoistej jest szybka, niespecyficzna
obrona przed zakażeniem. Biorą w niej udział komórki nabłonka, makrofagi,
komórki dendrytyczne, neutrofile, receptory PPR, TLR, białka układu
dopełniacza, cytokiny, filagryna i molekuły adhezyjne jak kadheryny.
Zaburzenie odporności nieswoistej może sprzyjać kolonizacji dróg oddechowych
szczepami patogennymi bakterii, sprzyjać zakażeniom wirusowym
i prowadzić do rozwoju i zaostrzenia chorób alergicznych.
Szczególną uwagę zwraca się w ostatnich latach na znaczenie mutacji
genu filagryny prowadzącej do zaburzeń funkcji naskórka i rozwoju atopowego
zapalenia skóry, rozwoju zakażeń i penetracji alergenów. Prowadzić
mogą one również do rozwoju alergicznego nieżytu nosa i astmy.
Zaburzenia funkcji e-kadheryny białka biorącego udział w strukturalnej
i immunologicznej regulacji funkcji nabłonka oddechowego wpływają na
powstanie uszkodzeń nabłonka dróg oddechowych, powstawania stanu
zapalnego i remodeling dróg oddechowych. Zwiększenie ekspresji klaudyny
stwierdzono zarówno w nabłonku jak i mięśniach gładkich oskrzeli
u chorych na astmę. Mechanizm ten ma znaczenie w remodelingu dróg
oddechowych. Miejscowe stosowanie EGF jest badane w leczeniu astmy
i choroby Crohna. Dalsze badania nad rolą mechanizmów odporności
nieswoistej u chorych na astmę mogą doprowadzić do powstania nowych
leków stosowanych w chorobach z kręgu alergii.
Summary
The immune system can be divided into two parts depending on the
mechanisms used in recognition and defense: (1) innate and (2) adaptive
immune systems. The function of adaptive, specific immunity in the development
of allergic hypersensitivity has been widely studied and it has
been included in the definition of allergy. The recent studies, including
GWAS (genome wide association studies) have indicated the importance
of innate immune system in the pathophysiology of allergic diseases.
Rapid, nonspecific defense in response to an infection is the crucial function
of the innate immunity. The innate immunity is a complex mechanism
involving epithelial cells, macrophages, dendritic cells, neutrophils,
PPR and TLR receptors, complement system proteins, cytokines, filaggrin,
cadherins and other similar adhesion molecules. The disorders of innate
immunity may lead to the colonization of pathogens, infections, development
of allergic diseases.
Particular attention has been paid in recent years to filaggrin gene mutations
and the resultant dysfunction of epithelium, atopic dermatitis,
infections and penetration of allergens. They may also lead to the development
of allergic rhinitis and asthma. The polymorphism of e-cadherin,
a protein involved in structural and functional regulation of respiratory
epithelium, may result in damage to the respiratory epithelium, inflammation
and remodeling of the airways. The expression of claudin was
increased in both epithelium and smooth muscles of the asthmatic
patients. Topical EGF administration was studied in asthma and Crohn disease.
Further studies on the innate immunity in asthma may contribute
to the development of novel anti-asthmatic drugs.

słowa kluczowe: odporność nieswoista, polimorfizm genów, filagryna,kadheryna, klaudyna

strony: od 123 do 126szacunkowy czas pobierania pliku (73 kB)
rodzaj łącza:561282565121024[kbps]
czas ściągania:166322[sek.]


Abyś mógł oglądać dokumenty w formacie PDF musisz mieć zainstalowany program Adobe Acrobat Reader. Program ten można pobrać stąd.


Strona główna | Czasopisma | Książki | Konferencje i zjazdy | Aktualności | Mediton | Kontakt

Copyright © 1996-2021 Oficyna Wydawnicza MEDITON | Wszelkie prawa zastrzeżone.