english version  
Mediton - Oficyna Wydawnicza
Strona główna Czasopisma Książki Konferencje i zjazdy Aktualności Mediton Kontakt  
   Czasopisma
wersja do druku
   Alergia Astma Immunologia - archiwum  

Alergia Astma Immunologia
     Archiwum
     Redakcja
     Rada programowa
     Informacje dla autorów i recenzentów
     Prenumerata
Otorynolarygnologia
Przegląd Alergologiczny Szukaj w artykułach:
  Oficjalny organ Polskiego Towarzystwa Alergologicznego
tom 17. nr 3. wrzesień 2012  
 SPIS TREŚCI

 Artykuły poglądowe
Pies – przyjaciel czy wróg alergika?
Ewa Willak-Janc, Paweł Jonkisz

W Polsce mamy prawie 8 milionów psów. Alergia na zwierzęta domowe
dotyczy 2,5% całej populacji, w tym występowanie alergii na psa szacuje
się na 8%. Dodatnie testy z alergenem psa ma około 6% dzieci z alergicznym
nieżytem nosa i około 35% chorych na astmę. Unikanie alergenu psa
jest niemal niemożliwe, istotny poziom alergenu, wystarczający do wywołania
objawów był stwierdzany we wszystkich miejscach publicznych.
Określono 29 alergizujących białek: w sierści, moczu, naskórku, surowicy
oraz w ślinie. Zidentyfikowano 5 głównych alergenów psa: Can f1, Can
f2, Can f3, Can f4, Can f5. Alergen Can f1 i Can f2-występuje w naskórku,
ślinie i w skórze. Alergen Can f3 – w surowicy krwi. Alergen Can f4
– w sierści, w skórze i w naskórku, Can f5 występuje w moczu. Can f1
i Can f5 wiąże 50-70% IgE. Can f2 i Can f3 wiąże 20-40% IgE. Zaobserwowano
duże różnice w ilości poszczególnych alergenów u różnych ras
psów, ale nie jest to wystarczająca podstawa do uznania jakiejkolwiek
rasy za hipoalergiczną. Efekt posiadania psa i wpływ ekspozycji na jego
alergeny na rozwój alergii i astmy jest w trakcie badań i obserwacji. Trudno
znaleźć w literaturze jednoznaczną opinię. Podnosi się rolę stałego
kontaktu ze zwierzęciem, ale również obecności więcej niż jednego psa
w domu. Nadal nie udało się określić jaki wpływ na rozwój alergii u dzieci
ma posiadanie psa w domu.
Summary
There are over 8 million dogs in Poland. Allergy to pets accounts for
2.5% of total allergy cases, while allergy to dogs constitutes 8% of the
total pet allergies. About 6% of children with allergic rhinitis and 35%
of the asthmatic children have positive SPTs to dog allergens. Avoiding
of dog allergens is not feasible, since dog antigen is found at concentrations
capable of producing allergic symptoms in all public places.
There are 29 allergic proteins in dog hair, dander, urine, serum and saliva.
Five major dog allergens have been identified: Can f1, Can f2, Can
f3, Can f4, Can f5. Allergens Can f1 and Can f2 are found in dander,
saliva and in skin. Can f3 is found in serum, Can f4 in hair, dander and
skin. Can f5 is found in urine. Can f1 and Can f5 are capable of binding
50-70% of IgE, while Can f2 and Can f3 bind 20-40% of IgE. Considerable
differences have been observed in the quantity of dog allergens
between various breeds, but it does not seem reasonable to regard
any of the breed as hypoallergenic. Effect of influence of dog allergens
and of being an owner of a dog on the development of allergy and
asthma has not been yet clarified. Some authors stress the significance
of constant contact with the animal and of breeding more than one
dog at home. Up to now, it has not been possible to determine the
effect of having a dog at home on development of allergy in children.

słowa kluczowe: pies, alergia, alergen, astma

strony: od 113 do 117szacunkowy czas pobierania pliku (90 kB)
rodzaj łącza:561282565121024[kbps]
czas ściągania:197422[sek.]


Abyś mógł oglądać dokumenty w formacie PDF musisz mieć zainstalowany program Adobe Acrobat Reader. Program ten można pobrać stąd.


Strona główna | Czasopisma | Książki | Konferencje i zjazdy | Aktualności | Mediton | Kontakt

Copyright © 1996-2021 Oficyna Wydawnicza MEDITON | Wszelkie prawa zastrzeżone.