english version  
Mediton - Oficyna Wydawnicza
Strona główna Czasopisma Książki Konferencje i zjazdy Aktualności Mediton Kontakt  
   Czasopisma
wersja do druku
   Alergia Astma Immunologia - archiwum  

Alergia Astma Immunologia
     Archiwum
     Redakcja
     Rada programowa
     Informacje dla autorów i recenzentów
     Prenumerata
Otorynolarygnologia
Przegląd Alergologiczny Szukaj w artykułach:
  Oficjalny organ Polskiego Towarzystwa Alergologicznego
tom 16. nr 4. grudzień 2011  
 SPIS TREŚCI

 Artykuły oryginalne
Astma oskrzelowa ciężka/trudna część i: obraz kliniczny, cechy demograficzne i badania czynnościowe
Małgorzata Cieślak, Marek L. Kowalski

Wprowadzenie. Astma ciężka/trudna związana jest z wysoką chorobowością,
obniżoną jakością życia i wysokimi kosztami opieki medycznej.
Charakterystyka tych pacjentów.
Cel. Analiza demograficzna, kliniczna i czynnościowa chorych z ciężką/
trudną postacią astmy oskrzelowej.
Materiał i metody. Spośród 210 pełnoletnich pacjentów z astmą oskrzelową,
obserwowanych przez 12 miesięcy, wyodrębniono 109 pacjentów
z ciężką/trudną postacią choroby (według kryteriów ATS Workshop 2000)
oraz 101 pacjentów astmą nieciężką. Wykonano punktowe testy skórne
z zestawem alergenów wziewnych, badania czynnościowe płuc wraz
z wziewną próbą rozkurczową po nebulizacji salbutamolu, a dane z wywiadu
zweryfikowano za pomocą przygotowanej dla potrzeb badania
ankiety.
Wyniki. Stwierdzono, że chorzy na astmę ciężką/trudną w porównaniu
z grupą chorych na astmę nieciężką byli istotnie starsi, było wśród nich
więcej kobiet oraz znamiennie częściej wykazywali nadwagę oraz nadwrażliwość
na aspirynę. Ryzyko wystąpienia astmy ciężkiej/trudnej było
istotnie wyższe u kobiet, u osób z nadwrażliwością na aspirynę oraz przy
występowaniu świstów oddechowych u dzieci w wieku przedszkolnym.
W obu grupach częstość występowania atopii była wysoka (odpowiednio
72% i 80% dla astmy ciężkiej i nieciężkiej). Średnie wartości parametrów
wentylacyjnych u chorych z astmą ciężką/trudną były istotnie niższe,
natomiast odpowiedź rozkurczowa oskrzeli w odpowiedzi na salbutamol
średnio ponad dwukrotnie wyższa niż u pacjentów z nieciężką postacią
astmy.
Wnioski. Obserwacje te wskazują na odrębności parametrów demograficznych,
klinicznych i czynnościowych, cechujące grupę pacjentów
z astmą ciężka/trudną, co może mieć implikacje dla postępowania leczniczego.

słowa kluczowe: astma ciężka, astma trudna, nadwrażliwość na aspitynę, nebulizacja, próba rozkurczowa, severe asthma, difficult asthma, aspirin hypersensitivity, airway reversibility, bronchodilatation test

strony: od 186 do 193szacunkowy czas pobierania pliku (372 kB)
rodzaj łącza:561282565121024[kbps]
czas ściągania:75241374[sek.]


Abyś mógł oglądać dokumenty w formacie PDF musisz mieć zainstalowany program Adobe Acrobat Reader. Program ten można pobrać stąd.


Strona główna | Czasopisma | Książki | Konferencje i zjazdy | Aktualności | Mediton | Kontakt

Copyright © 1996-2021 Oficyna Wydawnicza MEDITON | Wszelkie prawa zastrzeżone.