english version  
Mediton - Oficyna Wydawnicza
Strona główna Czasopisma Książki Konferencje i zjazdy Aktualności Mediton Kontakt  
   Czasopisma
wersja do druku
   Alergia Astma Immunologia - archiwum  

Alergia Astma Immunologia
     Archiwum
     Redakcja
     Rada programowa
     Informacje dla autorów i recenzentów
     Prenumerata
Otorynolarygnologia
Przegląd Alergologiczny Szukaj w artykułach:
  Oficjalny organ Polskiego Towarzystwa Alergologicznego
tom 16. nr 4. grudzień 2011  
 SPIS TREŚCI

 Artykuły oryginalne
Wpływ polimorfizmu genu IL15 na przebieg astmy oskrzelowej u dzieci
Magdalena Jachnik, Aleksandra Szczepankiewicz, Anna Bręborowicz

Wprowadzenie. Astma oskrzelowa to przewlekła choroba zapalna
układu oddechowego. Jest chorobą uwarunkowaną wielogenowo, co
znacznie utrudnia badania genetyczne. Badania polimorfizmów genów
kandydujących pozwalają na analizę predyspozycji do zachorowania na
astmę. Najczęściej stosowaną metodą jest analiza asocjacyjna genów
kandydujących. Jednym z nich jest gen interleukiny 15, która odgrywa
ważną rolę w dojrzewaniu komórek NK i odpowiedzi zapalnej.
Cel. Sprawdzenie, czy wybrane polimorfizmy genu IL15 są związane
z predyspozycją do zachorowania na astmę oskrzelową u dzieci oraz czy
te polimorfizmy mogą dotyczyć tylko specyficznych podgrup chorych.
Materiał i metody. W pracy zbadano 3 polimorfizmy genu IL15 za pomocą
metody PCR-RFLP w populacji 192 dzieci z Wielkopolski (w wieku
od 6 do 18 lat). Analizę statystyczną przeprowadzono za pomocą pakietu
statystycznego Statistica v.9.0.
Wyniki. Żaden z badanych polimorfizmów genu IL15 nie wykazał asocjacji
z predyspozycją do zachorowania na astmę oskrzelową u dzieci.
Nie stwierdzono również związku żadnego z badanych polimorfizmów
ze stopniem ciężkości astmy, fenotypem atopowym, płcią ani stężeniem
IgE. Zaobserwowano natomiast związek polimorfizmu rs10519613 ze
stężeniem NO w powietrzu wydychanym.
Wnioski. Uzyskane wyniki potwierdzają wcześniejsze obserwacje z badań
kliniczno-kontrolnych, że warianty genu IL15 nie odgrywają ważnej
roli w rozwoju astmy. Jednak ze względu na ograniczoną wielkość badanej
populacji oraz grupy kontrolnej, wyniki uzyskane w tym badaniu są
wstępne i wymagają weryfikacji w większej grupie.

słowa kluczowe: astma, asocjacja, gen, interleukina 15, association, asthma, gene, interleukin 15

strony: od 200 do 204szacunkowy czas pobierania pliku (170 kB)
rodzaj łącza:561282565121024[kbps]
czas ściągania:3512642[sek.]


Abyś mógł oglądać dokumenty w formacie PDF musisz mieć zainstalowany program Adobe Acrobat Reader. Program ten można pobrać stąd.


Strona główna | Czasopisma | Książki | Konferencje i zjazdy | Aktualności | Mediton | Kontakt

Copyright © 1996-2021 Oficyna Wydawnicza MEDITON | Wszelkie prawa zastrzeżone.