english version  
Mediton - Oficyna Wydawnicza
Strona główna Czasopisma Książki Konferencje i zjazdy Aktualności Mediton Kontakt  
   Czasopisma
wersja do druku
   Alergia Astma Immunologia - archiwum  

Alergia Astma Immunologia
     Archiwum
     Redakcja
     Rada programowa
     Informacje dla autorów i recenzentów
     Prenumerata
Otorynolarygnologia
Przegląd Alergologiczny Szukaj w artykułach:
  Oficjalny organ Polskiego Towarzystwa Alergologicznego
tom 16. nr 4. grudzień 2011  
 SPIS TREŚCI

 Artykuły oryginalne
Skuteczność kliniczna a zmiana profilu immunologicznego u pacjentów uczulonych na pyłki brzozy poddanych swoistej immunoterapii
Sebastian Żukowski, Marcin Moniuszko, Anna Bodzenta-Łukaszyk

Wprowadzenie. Uczulenie na pyłek brzozy jest jedną z najczęstszych
przyczyn alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa i spojówek, szczególnie
w północnej i centralnej części Europy. W poprzednim badaniu
wykazaliśmy skuteczność kliniczną przedsezonowej immunoterapii swoistej
z użyciem alergoidu brzozy.
Cel pracy. Celem obecnej pracy była ocena immunologicznych parametrów
skuteczności immunoterapii przedsezonowej i ich zależności od
efektów klinicznych oraz wskaźnikó1) alergicznego zapalenia dolnych
dróg oddechowych.
Materiał i metody. Do badania zakwalifikowano 21 pacjentów z alergicznym
nieżytem nosa uczulonych na pyłek brzozy. Alergenową immunoterapię
swoistą przeprowadzono z użyciem szczepionek z alergoidem
brzozy. Ocenę skuteczności przeprowadzono podczas sezonów pylenia
brzozy za pomocą dzienniczków oceniających stopień nasilenia objawów
podmiotowych. Ocenę poziomu swoistych przeciwciał IgE, IgG1 i IgG4
wykonano przed oraz bezpośrednio po sezonach pylenia. Poziom tlenku
azotu (NO) w powietrzu wydychanym oznaczano przed oraz w trakcie
sezonów pylenia.
Wyniki. Analiza parametrów immunologicznych wykazała istotny wzrost
stężeń przeciwciał IgG4 po pierwszym i drugim sezonie pylenia w grupie
pacjentów otrzymujących aktywną szczepionkę. W tej samej grupie pacjentów
nie wykazano natomiast istotnych różnic w stężeniach swoistych
IgE oraz IgG1. Wykonane korelacje pomiędzy poziomem NO, objawami
zgłaszanymi w dzienniczkach a stężeniem IgE, IgG1 i IgG4 wykazały
jedynie istnienie w drugim sezonie immunoterapii negatywnej korelacji
pomiędzy IgG1 a poziomem dolegliwości w szczycie sezonu.
Wnioski. Wyniki naszych badań wskazują, że parametry oceny klinicznej
przedsezonowej immunoterapii swoistej z użyciem alergoidu brzozy nie
są w ścisłym stopniu związane ze zmianą parametrów immunologicznych.

słowa kluczowe: alergiczny nieżyt nosa, immunoterapia swoista, pyłki brzozy, tlenek azotu, NO, immunoglobuliny, IgE, IgG1, IgG4, allergic rhinitis, specific immunotherapy, birch pollen, nitric oxide, immunoglobulin, IgE, IgG1, IgG4

strony: od 194 do 199szacunkowy czas pobierania pliku (822 kB)
rodzaj łącza:561282565121024[kbps]
czas ściągania:1655227147[sek.]


Abyś mógł oglądać dokumenty w formacie PDF musisz mieć zainstalowany program Adobe Acrobat Reader. Program ten można pobrać stąd.


Strona główna | Czasopisma | Książki | Konferencje i zjazdy | Aktualności | Mediton | Kontakt

Copyright © 1996-2021 Oficyna Wydawnicza MEDITON | Wszelkie prawa zastrzeżone.